Arhiva ‘Konkursi’

Podrška razvoju MSP u Srbiji

business supportDELEGACIJA EU

Program “Podrška razvoju MSP u Srbiji”

Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozivaju preduzeća iz Republike Srbije da se prijave za podršku u okviru novog programa “Podrška razvoju MSP u Srbiji”

Tim EBRD-a za podršku malim i srednjim preduzećima (prethodno poznat kao TAM/BAS) uz finansijsku podršku Evropske unije, povezuje preduzeća sa domaćim konsultantima i međunarodnim savetnicima koji im mogu pomoći da razviju poslovanje. Od onih najmanjih koja streme brzom proširenju poslovanja, do preduzeća koja teže međunarodnom poslovanju, preduzetnicima pružamo jedinstvene stručne savete i praktična iskustva, koji će im pomoći da poslovanje podignu na viši nivo.

Domaća mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu iz skoro svih privrednih grana mogu da se prijave za konkretne konsultantske projekte.

Kroz program “Podrška razvoju MSP u Srbiji” mogu se realizovati kratkoročni projekti na najrazličitije teme: od istraživanja tržišta do strateškog planiranja, upravljanja kvalitetom i sertifikacije ili energetske efikasnosti i upravljanja životnom sredinom.

Većim preduzećima sa do 500 zaposlenih nudimo dugoročnije projekte, obično u trajanju od 12 do 18 meseci i saradnju sa međunarodnim savetnicima sa preko 15 godina iskustva u oblasti poslovanja preduzeća. Ovi  projekti pomažu rukovodstvu preduzeća da se upozna sa najboljim međunarodnim praksama i najinovativnijim metodama poslovanja koje će im pomoći da budu konkurentni na svetskom tržištu.

“Podrška razvoju MSP u Srbiji” se finansira kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije tokom perioda od 36 meseci, odnosno do juna 2016. godine. Naš rad se zasniva na učešću u troškovima što podrazumeva da preduzeća koja postanu naši klijenti plaćaju deo projektnih troškova u iznosu od 25- 75% za projekte u koje su uključeni domaći konsultanti, dok na projektima većeg obima koji zahtevaju podršku međunarodnih konsultanata, klijent obično plaća 10% troškova prvog i 50% troškova drugog projekta.

Molimo posetite sajt EBRD-a za dodatne informacije o kriterijumima za učešće, obimu usluga i načinu prijavljivanja.

Napomena: ovaj Javni poziv u celosti menja Javni poziv koji je objavljen 05.09.2013.

Link

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

fp7logo-maliEVROPSKA KOMISIJA

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

Poziv za podnošenje predloga projekata:
FP7 – Kapaciteti – Istraživačke infrastrukture – 2013 – 2

Specifični program: Kapaciteti – Istraživačke infrastrukture

•    Opšti cilj:
–  optimizacija korišćenja i razvoja najboljih istraživačkih infrastruktura koje postoje u Evropi i pomoć u stvaranju novih istraživačkih infrastruktura od panevropskog interesa, u svim oblastima nauke i tehnologije, neophodnih evropskoj naučnoj zajednici da ostane na čelu unapređenja istraživanja, kao i podrška privredi u jačanju svoje osnove znanja i tenhološke stručnosti.

Akcija: 1.3. Podrška razvoju politike i implementaciji programa  
INFRA-2013-3.1: Podrška akcijama vezano za razvoj politike, uključujući međunarodnu saradnju, za e-infrastrukturu

•    Cilj:
–  poboljšanje efikasnosti i koherentnosti nacionalnih i EU istraživačkih politika i međunarodne saradnje u oblasti istraživačkih infrastruktura.

•    Očekivani uticaj:
–  jačanje razvoja konzistentne i dinamične evropske politike e-infrastrukture;
–  promovisanje usklađenosti nacionalnih i EU istraživačkih infrastrukturnih politika, omogućavanje interoperabilnosti e-infrastrukture i doprinos nastanku integrisanih interdisciplinarnih usluga u istraživanju;
–  promovisanje inovativnog korišćenja računarstva visokih performansi (HPC) od strane malih i srednjih preduzeća;
–  podrška uključivanju šireg spektra aktera u razvoju, radu i upotrebi e-infrastrukture, kao i  učešću građana u naučnom procesu;
–  rešavanje specifičnih potreba za međunarodnom saradnjom u razmeni infrastrukture podataka, i na taj način postizanje kritične mase i vođenje globalnih politika, kao i postavljanje osnova i jačanje uloge evropske privrede u korišćenju podataka dostupnih preko globalne infrastrukture podataka.

•    Teme:
–  davanje političke podrške za e-infrastrukture, u jednoj od sledećih oblasti:
1.    okupljanje nacionalne i panevropske e-infrastrukture i istraživačkih infrastrukturnih inicijativa i zainteresovanih strana (naročito e-IRG i ESFRI) u pogledu boljeg rešavanja zajedničkih potreba vezanih za istraživačku infrastrukturu kroz ponudu e-infrastrukture;

2.    ispitivanje izvodljivosti mreže HPC nadležnih centara širom EU u pružanju usluga privredi, posebno malim i srednjim preduzećima;

3.    negovanje veće evropske uloge i učešće sa relevantnim zainteresovanim stranama u globalnim inicijativama vezano za infrastrukturu podataka, posebno Savezu za istraživanje podataka (RDA) (ovo uključuje olakšavanje učešća evropske privrede kako bi se iskoristile mogućnosti za nastanak proizvoda i usluga na osnovu veće dostupnosti interoperabilnih podataka);

4.    razvoj smernica radi šire primene e-infrastrukture u cilju davanja podrške učešću građana u svim fazama naučnog razvojnog procesa, uključujući definisanje istraživačkih ciljeva.

Osnovni podaci o pozivu   

•    Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 3. decembar 2013. (17:00)

•    Indikativni budžet: 2.500.000 evra
Šeme finansiranja: akcije koordinacije i podrške – pomoćne akcije (CSA-SA)

•    Prihvatljivi aplikant: bilo koje pravno lice

•    Napomena:
–  maksimalno jedan predlog po oblasti biće finansiran u okviru ovog poziva;
–  svaki predlog treba da pokrije samo jednu od opisane četiri oblasti.

Dodatne informacije

•    Vebsajt FP7 programa:
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/home_en.html

•    Dokumenti poziva:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7

•    Portal za aplikante:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ (izabrati “FP7 calls”)

•    Kontakt tačke u DG CONNECT Evropske komisije:
–  za opšta pitanja o pravilima FP7 projekata kontaktirati Službu za informacije  o FP7 programu Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/research/enquiries

–  za druga pitanja u vezi sa ovim pozivom kontaktirati:
CONNECT-RI-CALLS@ec.europa.eu

–  za neformalne savete u vezi sa ovim pozivom kontaktirati:
Tsvetanka Kalfin i Darko Karacic
name@ec.europa.eu

•    Nacionalne kontakt tačke:
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/nationalcontactpoint

Darko Đukić
Srbija – FP7 – Nacionalna kontakt tačka (NMP NCP)
Jedinica za implementaciju projekata, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija
Tel:  011-3088795
Fax: 065-2009099

Detaljnije

Konkurs – rekonstrukcija ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

fishing-parkPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – rekonstrukcija ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

Konkurs traje:
21.09.2013. do 29.11.2013.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali).

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 70.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju:
‐ privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture.

Sva privredna društva koja konkurišu moraju imati  sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Detaljnije

In: CHRIS GROVER and LINDA PIGGOTT, eds

The greatest benefit of depth of field is improved eye direction. Your attention is drawn to the most important things on the screen, making it clear to you what you should prioritize the most. Any background element that proves to be distracting is eliminated to help you design the best play possible for your team..

wholesale jerseys If the flame was too high on the stove, he advise turning the knob back to decrease the gas. He believed in taking his time, and tried to encourage this in his children. My father liked to think about a situation before leaping ahead. Anywhere. In. The. wholesale jerseys

Cheap Jerseys china Artesia will need to score a lot more than that to pull off an upset. The Pioneers haven scored fewer than 22 points in a game and are led by junior quarterback Jimmy Rodriguez. Their defense certainly will have their hands full trying to stop a solid Lancers running game coming off an extra week of rest.Records: Bellflower 3 3, 1 1; Cerritos 1 4, 0 2[EPOverview: After a 49 14 shellacking at the hands of La Mirada in a league opener Sept. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys When you think of a high powered graphics workstation, the first thing which typically comes to mind is a huge, bulky tower chassis, packed to the brim with multiple processors, high end graphics cards, and multiple hard disks. For the most part, this assumption is still fairly accurate, as these are the components which designers and artists usually require, and they aren’t available anywhere else. Thus, artists have more or less been chained to their desks and their big, perfectly calibrated monitors. wholesale nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china Uh yeah., consideirng they coasted into the playoffs on other people’s loses, how could they possibly be down 2 zip!?! :roll:Bluefinger, this is the correct forum. Dont go commie on me.Actually. A PS3 ain’t a graphics card. Statutes relating to limited liability have probably done more than any legislation of the last fifty years to further the commercial prosperity of the country. They have, to the advantage of the investor as well as of the public, allowed and encouraged aggregation of small sums into large capitals which have been employed in undertakings of great public utility largely increasing the wealth of the country. As borrowing is incidental to trading, such a company has implied power to borrow. wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys from china He trained 22 Olympic contestants who won six gold and three silver medals. His track stars set 18 world outdoor track records and 44 indoor records, while winning 39 championships in the Intercollegiate Association of Amateur Athletes of America and eight in the National Collegiate Athletic Association. If that wasn’t enough, his teams won 75 college championships at the Penn Relays, more than any other school. Cheap Jerseys from china

cheap nfl jerseys The stiffness, pain https://www.cheapjerseys1.com/ cheap jerseys, and joint deterioration that accompany osteoarthritis have undoubtedly stood the test of time: Researchers have found evidence of the condition in the fossilized remains of 85 million year old dinosaurs. And if you one of the 70 million Americans afflicted with the painful condition, you know all too well how that dinosaur felt. Some of the osteoarthritis common in America is part of the inevitable wear and tear on your joints. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping “You’ve just got to get out there and it doesn’t matter who I play, I play the same way with hitting bodies and fighting if I have to,” added Sestito. “And I love playing in the away rinks because the fans get on you and under your skin and that’s good to hear. I’ve got one speed and I go full all the time.”. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys from china Tables at La Rosa Restaurant are topped with white tablecloths. Waiters are decked out in black bow ties. There’s a photo of Celia Cruz on the wall too. In: CHRIS GROVER and LINDA PIGGOTT, eds., Disabled people, work and welfare: Is employment really the answer? Policy Press. 69 86STAFFORD, B., 2012. Bad evidence: the curious case of the government commissioned review of elective home education in England and how parents exposed its weaknesses Evidence Policy. wholesale jerseys from china

cheap jerseys Along with a new road race skinsuit, the mountains jersey went through various stages of development as adidas sourced new fabrics and put the garments through wear testing. Both items were designed with adidas FORMOTION technology, which enhances and supports the rider natural movement because it is cut to match the curve of the body during motion. FORMOTION is specifically tailored for the unique motion patterns of specific sports, so long hours in the saddle, sprinting and climbing are all taken into account during testing and designing cheap jerseys.

Really like to have him out there every fifth day

Hermes Kelly Replica The trickier question is what happens if President Bush’s successor is not the like minded John McCain. Has won the war in Iraq, they can attach a very high political cost to Barack Obama’s pledge to pull United States troops out of the country, and this treaty also serves as part of that charade. Troops to stay in Iraq forever. Hermes Kelly Replica

Replica Hermes Birkin The Democratic Party, still tainted by its pre Civil War southern base, was predictably cautious. The Mugwumps, the reform minded faction of the Republican Party, lacked the numbers to gain control of that party. Journalists focused on trivial issues and petty name calling. Replica Hermes Birkin

Hermes Birkin Replica Daughters eat parents. This total lack of reverence presents as catharsis but also as a very scary reality. In of the Living Dead, we are all equal zombie fodder.. In Delray Beach. The pioneer exhibit by the Delray Beach Historical Society costs a $2 donation and offers group tours by appointment. Call 243 0223. Hermes Birkin Replica

Hermes Bags Replica Missed significant time with him last year, Showalter said of Gonzalez. Really like to have him out there every fifth day. So we hoping that something we can get behind us in the spring. He has a 3.43 ERA through 21 IP. RHP Julio Rodriguez pitched 5 shutout IP in that game and left with a 2 0 lead before the Thunder rallied. He’s 2 0 with 4 no decisions and 2.70 ERA.. Hermes Bags Replica

Fake Hermes Bags Will be a starter. It may be that somebody comes in and throws to one hitter. I just think everybody needs to get the ball in their hand on Sunday. ET).In total, 291 flights were impacted across all airports, officials said. The airline said 28 flights at O’Hare Airport were delayed by the computer glitch and six flights were canceled.”Fotunately it happened not during a peak time https://www.hbags.ru,” Scott said, adding that it was not immediately clear what caused the issues.The airline confirmed that it was experiencing technical issues at several airports including O International Airport shortly after noon Thursday.Protesters Hit LSD After Cops Remove Homeless Group’s TentsA spokesperson for American Airlines said that customers could not check in at airport computers and said the airline was working to fix the error.”We working to resolve technical issues impacting several airports as quickly as possible,” the airline said in a statement. “We will provide updates and more information as they become available. Fake Hermes Bags

Replica Hermes Facing each other won’t be easy. Reese and Adams honed their coaching styles and philosophies together. They spent a year on the field together at Maryland and coached together for four years at Denver and at Maryland before Adams took her first head coaching job with the Greyhounds in the summer of 2008. Replica Hermes

Replica Hermes Bags “Every day, something new presents itself,” Matheny said. “Every day brings a different challenge. From that standpoint, though, it hasn’t been a surprise. In other business, council voted to table a request for a handicapped parking space until borough solicitor Thomas S. McCready prepares regulations for considering the requests. The tabling motion was adopted on a 4 to 3 vote Replica Hermes Bags.

Bespovratna sredstva nevladinim organizacijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

700-795850POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili materijala kojima će se omogućiti i unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;
– podrška programima za obučavanje kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 (slovima: tristahiljada dinara).

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu za li sa sajta www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: J A V N I K O N K U R S – STARI ZANATI

5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

6. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

7. Korisnik kome se odobre sredstva, u obavezi je da pre zaključenja ugovora otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor, a kao sredstvo garancije urednog izvršenja obaveza dostavi Sekretarijatu dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima,registrovane u poslovnoj banci.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 46 68.

Detaljnije

Bespovratna sredstva malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma

waiterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 25.000.000,00 dinara obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

Ciljevi finansiranja:
1. Subvencionisanje opremanja ugostiteljskih objekata i smeštajnih kapaciteta dodatnim sadržajima koji turistu treba da zadrže dan duže u postojećem objektu.

2. Subvencionisanje nabavke opreme radi unapređenja turističke ponude koja može biti u funkciji rentiranja u turističkim objektima na destinacijama od značaja za turizam AP Vojvodine
(prihvatljivi troškovi su navedeni u konkursnom obrascu)

Uslovi konkursa:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji se bave turističkom delatnošću na teritoriji AP Vojvodine i uslove (minimum 50 mesta za sedenje, odnosno 10 ležajeva)

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti manja od 1.000.000,00 dinara niti veća od 2.000.000,00 dinara,za tačku 1 konkursa, odnosno ne manja od 200.000,00 dinara niti veća od 300.000,00 dinara, za tačku 2 konkursa

3. Podnosilac aplikacije je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 50% sopstvenih sredstava

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti:
– koji posluju u okviru turističkih destinacija turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine,
– koja su uključena u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

5. Turistički privredni subjekti koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obevezu prema Sekretarijatu, a ona je istekla biće izuzeta od prava na dodelu sredstava.

6. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – subvencije 4542», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7. Rok za podnošenje prijave je 15. novembar 2013. godine

8. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

10. Korisnici sredstava su obavezni da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

11. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos do 300.000,00 dinara su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, registrovane u poslovnoj banci, a za iznose preko 1.000.000,00 dinara, uz navedene menice i dodatno sredstvo obezbeđenja – garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 487 46 69, 487 4302

Detaljnije

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola, pripadnika romske nacionalne zajednice

Roma ScholarshipPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za stipendiranje 41 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, pripadnika romske nacionalne zajednice za školsku 2013/2014. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Redovni učenici srednjih škola, završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih obrazovnih profila, na teritoriji AP Vojvodine, pripadnici romske nacionalne zajednice

2. Učenici koji su školske 2012/13. godine dobijali stipendiju u programu “Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini”

Kriterijumi za dodelu sredstava:
– da su redovni učenici srednjih škola, završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih obrazovnih profila na teritoriji AP Vojvodine

– da su pripadnici romske nacionalne zajednice

– da su u školskoj 2012/2013. godini dobijali stipendiju u programu “Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini”

– postignuti opšti uspeh u prethodnom razredu, na kraju školske 2012/2013. godine

Konkursna komisija će, na osnovu prijava učenika, sačiniti jedinstvenu rang listu, u skladu sa kriterijumima za dodelu sredstava.

Pravo na stipendiju ostvariće prvih 41 učenik.

Konkurs se raspisuje za 41 stipendistu za školsku 2013/2014. godinu u ukupnom iznosu 2.214.000,00 dinara (stipendije i školski pribor).

Učenici se mogu prijaviti na konkurs isključivo preko škole u kojoj su upisani kao redovni učenici.

Nepotpune i/ili neblagovremeno poslate prijave i prijave koje nisu poslate od strane škola, neće se uzeti u razmatranje ukoliko se nedostaci, posle ukazivanja na njih, ne otklone u datom roku.

Rezultati Konkursa biće dostavljeni svim školama.

Potrebni dokumenti:
– Popunjena prijava za konkurs (u prilogu)

– Fotokopija svedočanstva iz školske 2012/13. godine

– Overena preporuka, izdata od strane romske nevladine organizacije sa teritorije AP Vojvodine (u prilogu formular)

– Saglasnost o načinu obrade ličnih podataka kandidata (u prilogu) Rok za podnošenje prijava i dostavljanje dokumenata:

– Formular Prijave za konkurs i Preporuke, učenici preuzimaju u svojoj školi – Popunjenu prijavu, sa kompletnom dokumentacijom, učenici predaju u svojoj školi

– Objedinjene prijave svih zainteresovanih učenika sa kompletnom dokumentacijom, srednje škole dostavljaju poštom Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice najkasnije do 27. septembra 2013. godine.

Detaljnije

Bespovratna sredstva malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma

tourism-travelPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Cilj finansiranja je unapređenje kvaliteta usluga u turističkim objektima na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, kroz subvencionisanje aktivnosti koje se odnose na angažovanje specijalističkih institucija radi:
1. organizovanja obuka i uvođenja sistema kvaliteta u oblasti turizma;
2. informatičkog osavremenjavanja;
3. kreiranja novih turističkih proizvoda.

Uslovi konkursa:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju privatni mali i srednji privredni subjekti koji se bave turističkom delatnošću na teritoriji AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara.

3. Podnosilac aplikacije je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 50% sopstvenih sredstava.

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti koji posluju u okviru turističkih destinacija turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine i koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

5. Turistički privredni subjekti koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obevezu prema Sekretarijatu, a ona je istekla biće izuzeta od prava na dodelu sredstava.

6. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokuentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – subvencije 4541 », poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7. Rok za podnošenje prijave je 7. oktobar 2013. godine

8. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

10. Korisnici sredstava su u obavezi da pre zeključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

11. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone:
487 46 69, 487 4302

Detaljnje

Bespovratna sredstava lokalnim samoupravama i neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

suvenir 2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine i neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 4.000.000,00 dinara i 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 9.500.000,00 dinara, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

I. Sredstva namenjena lokalnim samoupravama sa teritorije APV

Cilj finansiranja je podrška aktivnostima u vezi sa organizovanjem turističko-privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu, koje kao rezultat imaju prodaju proizvoda i usluga tokom cele godine.

II. Sredstva namenjena neprofitnim institucijama/ udruženjima

Cilj finansiranja je podrška aktivnostima u vezi sa:

1. organizovanjem turističko-privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu, koje kao rezultat imaju prodaju proizvoda i usluga tokom cele godine;

2. unapređenjem kamping turizma u AP Vojvodini;

3. unapređenjem poslovanja kroz nabavku dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora;

4. podrškom aktivnostima za sprovođenje stručnih usavršavanja zaposlenih u turizmu.

USLOVI
Podnosilac:
1. može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 2.000.000,00 dinara,

2. dužan je da obezbedi sopstveno učešće minimum 30% (lokalne samouprave), odnosno minimum 10% (udruženja),

3. u obavezi je da planirane aktivnosti sprovodi na teritoriji AP Vojvodine.
Prihvatljivi troškovi koji se mogu finansirati mogu se videti na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 30. septembar 2013. godine.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – transferi i dotacije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Prilikom donošenja odluke prednost će imati lokalne samouprave, odnosno udruženja koja obezbede veće sopstveno učešće za realizaciju projekta.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

Podnosilac je u obavezi da, pre zaključenja ugovora, otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za udruženja kojima je odobren iznos od 200.000,00 dinara i manje su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, a za iznose preko 200.000,00 dinara su hipoteka ili garancija od banke u vrednosti iznosa subvencije.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456 790, 487 4302, 487 4580, 487 4669.

Detaljnije