Arhiva ‘Konkursi’

Grantovi ženskim grupama

Global fund for womenGLOBALNI FOND ZA ŽENE

Globalni fond za žene ulaže u ženske grupe koje unapređuju ljudska prava devojaka i žena. Ojačavamo organizacije van Sjedinjenih Država koje vode žene obezbeđivanjem grantova u visini od  500 do 30,000$ za funkcionisanje.

Koga podržava Globalni fond:
•    Grupe žena koje rade zajedno.
•    Organizacije koje prikazuju jasnu posvećenost jednakosti žena i ljudskih prava žena.
•    Organizacije kojima upravljaju žene.
•    Organizacije van Sjedinjenih Država.

Prijem predloga projekata: od 15. septembra do 31. decembra.

Inovativni grantovi
Tiču se agendi za ženska prava u ruralnim i isključenim zajednicama/oblastima koje sadrže nove pristupe i podržavaju mlade feministkinje koje se uključuju u izgradnju ženskog pokreta. Ovi grantovi podržavaju i kreativne pristupe problematičnim situacijama i pilot projekte koji zahtevaju nešto proračunatog rizika.

Grant ovi za osnaživanje
Ovi grantovi srednje veličine služe za podršku profesionalizma ženskih grupa. Oni nude pouzdanu podršku grupama koje imaju zabeležen uspeh u stvaranju kumulativnih promena.

Grantovi  za podršku
Grantovi  za podršku su veći, finansiraju jake nacionalne, regionalne i globalne organizacije koje se bore za ženska prava, a služe da izgrade kolektivnu snagu, za koordinisane akcije, da se ojača feminističko vođstvo i da se održi trajna i sistematska promena u cilju polne jednakosti..

Online aplikacija na www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/types-of-grant

Link

zp8497586rq

Program sufinansiranja inovacija – Javni poziv

innovation drawn bulbFOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.

Cilj Programa sufinansiranja inovacija je podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja, kao i dalji razvoj postojećih inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama i povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Rok za podnošenje prijava je 28. oktobar 2013. godine do 17 časova

Portal za prijavljivanje kao i sve relevantne informacije se mogu naći na: www.inovacionifond.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Program menadžerima
Fonda za inovacionu delatnost na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@inovacionifond.rs

Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Link

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica

helping-handKOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE
 
Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti.

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 3.400.000 dinara.

Vrednost sredstava za ekonomsko osnaživanje iznosi 170.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Uslovi za učešće:

 • spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih uslova za dobijanje pomoći;
 • spremnost jedinice lokalne samouprave da učestvuje sopstvenim sredstvima i to u iznosu od najmanje 5% od traženih sredstava za nedovoljno razvijene i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave shodno Zakonu o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br.  51/90, 30/10, 69/11 i 107/12), odnosno od najmanje 10% od traženih sredstava za ostale jedinice lokalne samouprave;
 • da su jedinice lokalne samouprave dostavile dokumentaciju za pravdanje sredstva dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osnaživanje zaključno sa sredstvima realizovanim po javnom pozivu  Komesarijata u  decembru 2011. godine

Obavezna dokumentacija:

 • Zahtev za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti.
 • Fotokopije potvrda izdatih od strane Komesarijata  o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osnaživanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte u periodu od 2009. godine, zaključno sa decembrom 2011. godine
 • Izjava jedinice lokalne samouprave o spremnosti da učestvuje sopstvenim sredstvima
 • Izjava jedinice lokalne samouprave o spremnosti da angažuje stručne službe u cilju uspešne realizacije ekonomskog osnaživanja.

Prioritet pri izboru jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma, i to:

 • broja potencijalnih korisnika;
 • opravdanosti i izvodljivosti predloženih aktivnosti;
 • prethodnog iskustva u sprovođenju sličnih aktivnosti;
 • opravdanih ranije dodeljenih sredstava za ove ili slične namene;
 • postojanja strateških i planskih dokumenata.
 • nivoa ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 5. avgusta 2013. godine sa naznakom : „JAVNI POZIV – dohodovne aktivnosti za interno raseljena lica.“

Pristigle zahteve razmatra Komisija za izbor jedninica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa navedenim kriterijumima i utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove i kriterijume za dodelu sredstava.

Odluku o izboru jedinica lokalne samuprave kojima se dodeljuju sredstva donosi komesar, na predlog Komisije.

Nepotpuni zahtevi i zahtevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku biće izuzeti iz razmatranja.

Link

Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja – finansiranje projekata (poziv za podnošenje predloga projekata udruženja čije su projektne ideje odobrene na Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja koji je raspisan 18. februara 2013. godine)

Rok za dostavljanje predloga projekata je 12. avgust 2013. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursu :
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih i udruženja za mlade koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije; koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; čije su projektne ideje odobrene na „Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja“ raspisanom 18. februara 2013. godine (rezultati navedenog konkursa se mogu preuzeti na linku http://mos.gov.rs/sites/default/files/Rezultati%20konkursa-3.pdf), a koja su učestvovala u obukama iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom koje je organizovalo Ministarstvo i koja dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi: www.mos.gov.rs
kao i na adresi omladinskog internet portala: www.zamislizivot.org
a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 312.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 260 51 50 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs

Link

49 player in the selected FSU over South Carolina

is mama june experiencing complications from her weight

If we change the card from the default mode to the performance doesn change at all. We let AMD know about this as we see it as a possible area of improvement and they reminded us that this is aBeta driver and that there could certainly be some additional tweaking needed driver side. We sent this information to AMD engineering teams and are currently investigating.

online payday loans >> Green tomato extract (GTE) In a recent unpublished study, trained men who consumed just 6 mcg of GTE gained twice the strength of the placebo group on the bench press and enjoyed more than three times the gains on the leg press. The GTE group also gained 1 inch on their arms, whereas the placebo group saw almost no improvement. GTE appears to work by increasing the amount of blood vessels that supply muscles. online payday loans

payday loans online California will try to rein in its rampant paparazzi. New laws dictate that those caught driving recklessly while chasing celebrities in the state can now be charged with a misdemeanor punishable by up to six months in jail and a $2,500 fine. Previously they were charged with a lesser infraction. payday loans online

online loans Lopez, Kevin A. Lopez, and Crystal J. Lopez, her two cherished grandchildren Victor H. Fresh cherries can be stored in the refrigerator for up to two weeks, but when left at room temperature, will only last a few days. Since they are easily bruised, store cherries in a shallow bowl rather than a large bag to disperse their weight. You may also freeze cherries with or without pits on a single cookie sheet. online loans

M1 is an instance field, so each instance of type ThreadX has its own copy, and that exists for the life of its parent object. On the other hand, m2 is a class field, so there is only one occurrence of it for the class, regardless of the number of instances of that class. In theory, this field exists until the application terminates.

online payday loan One of the most important uses of our mailing lists is to make people aware of what we have to offer. We also need to make it easy for them to purchase right from the email using either PayPal buttons or direct links to the website page where purchases can be made. The easier it is for people to make that purchase, the more likely they are to do so.. online payday loan

cash advance 97 overall player in Florida by rivalstallied 75 receptions for 1,355 yards and 16 TDs as a senior while averaging 18 yards per catchhelped Oak Ridge win its first district title in 37 years by catching 10 passes for 271 yards and two TDs in a win over East Riveras a junior in 2013, posted 88 catches for 1,523 yards and 19 touchdownsranked the No. 8 player in the and the No. 49 player in the selected FSU over South Carolina, Duke and UCF among other offers.. cash advance

payday loans Yes, this affliction plagues some men, but it’s far more prevalent in females. In fact, up to 98% of adult women have some degree of cellulite, according to a recent paper from Cornell University. Read: It doesn’t matter if you’re carrying around extra pounds or are as skinny as a model, cellulite could still be a problem especially on your butt. payday loans

payday advance Inform airlines, hotels and/or tour operators that you are traveling with a person who has memory problems. Brief them on safety concerns and special needs. Make sure your loved one has an ID bracelet or clothing tag with his or her full name and yours. payday advance

cash advance online Things have not been going easy for me recently. Parents have been making things difficult for me to stay in hostel. There’s things i want to do but can’t due to certain restrictions. ASUS is a worldwide top three consumer notebook vendor and maker of the world’s best selling, most award winning motherboards. A leading enterprise in the new digital era, ASUS designs and manufactures products that perfectly meet the needs of today’s digital home and office, with a broad portfolio that includes motherboards payday loans, graphics cards https://www.paydayloans16.com/, optical drives, displays, desktop and all in one PCs, notebooks, netbooks, servers, multimedia devices, wireless solutions, networking devices, tablets and smartphones. Driven by innovation and committed to quality, ASUS won 4,326 awards in 2014 and is widely credited with revolutionizing the PC industry with its Eee PC cash advance online.

Konkurs “Plavo-zeleni svet” za najbolju amatersku fotografiju prirode

plavozelenaCentar za unapređenje životne sredine u saradnji sa Telenor fondacijom uz podršku Grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine objavljuje

Konkurs “Plavo-zeleni svet” za najbolju amatersku fotografiju prirode

Konkurs je otvoren od 09.07. do 20.08.2013. godine.

Autori mogu da konkurišu sa najviše 3 fotografije, veličine do 2 MB, koje će dostaviti elektronskim putem.
Jedina dozvoljena obrada su korekcija boja i oštrine, dok će fotografije sa drugim intervencijama biti izuzete iz konkursa.
Stručni žiri odlučivaće o pobednicima u periodu od 25.08. do 05.09.2013.

Online glasanje za nagradu publike trajati od 20.08. do 10.09.2013,
kada će spisak dobitnika svih nagrada biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji www.bgmap.rs.

Nagrade će biti svečano dodeljene u septembru, tokom izložbe najuspešnijih radova. Informacije o vremenu i mestu održavanja izložbe, kao i dodeli nagrada, biće naknadno objavljene. Autori svih radova odabranih za izložbu biće o tome blagovremeno obavešteni, i biće u obavezi da datu fotografiju dostave u veličini ne manjoj od 5 megapiksela.

AUTORI NAJBOLJIH RADOVA BIĆE NAGRAĐENI U SLEDEĆIM KATEGORIJAMA:

I NAGRADA
– robna nagrada (fotoaparat) u vrednosti od 200 evra

II NAGRADA
– robna nagrada (mobilni telefon) u vrednosti od 150 evra

NAGRADA PUBLIKE
– robna nagrada (mobilni telefon) u vrednosti od 150 evra

Pravo na učešće u konkursu imaju svi državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji, sa izuzetkom zaposlenih i njihovih porodica u Centru za unapređenje životne sredine i kompaniji Telenor. Učesnici konkursa moraju da poseduju neotuđiva autorska prava na fotografije koje šalju. Ukoliko Organizator posumnja u autorska prava, može
da zatraži dodatne dokaze o autorstvu takvog rada ili da ga bez daljeg objašnjenja ukloni iz konkurencije. Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati fotografiju, bez posebnih objašnjenja.

Fotografije se šalju putem obrasca na internet prezentaciji www.bgmap.rs.
Žalbe se šalju elektronskim putem, na e-mail adresu konkurs@bgmap.rs. Organizator se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih u roku od 5 radnih dana.

Sprovođenje bilo koje vrste aktivnosti koja bi zloupotrebila sistem glasanja publike dovešće do eliminacije fotografije u čiju korist je napravljena zloupotreba.

Učešćem prihvatate uslove pod kojima se konkurs realizuje.

Link

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena

dositeja logoFOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2013/14. godinu.

Konkurs je otvoren do 11. oktobra 2013. godine.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs , na omladinskom portalu „Zamisli život“ i fejsbuk stranici Fonda za mlade talente.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs i Spisak vodećih svetskih univerziteta možete preuzeti ovde.

Fond za mlade talante je od svog osnivanja 2008. godine do danas nagradio i stipendirao više od 10800 srednjoškolaca i studenata, a za te potrebe utrošeno je preko 2,8 milijardi dinara. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta su kroz aktivnosti i konkurse Fonda za mlade talente stipendirali više od 1500 studenata koji su svoje studije nastavili na prestižnim univerzitetima u inostranstvu a za te namene je utrošeno više od 1.2 milijarde dinara.

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

money increaseRAZVOJNI FOND AUTONOMNE   POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja dokumentuju da će odobrena sredstva biti u funkciji ostvarenja deviznog priliva po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

4. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: do 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • primena valutne klauzule
 • rok vraćanja kredita: do 180 dana
 • kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou
 • instrumenti obezbeđenja kredita kumulativno:

– garancija poslovne banke,
– menice i ovlašćenja u skladu sa Zakonom o platnom prometu
– lična menica (vlasnika, osnivača ili direktora)

5. MINIMALNI USLOVI

 • Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkomNema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu;
 • Uredna kreditna istorija (nema dospele neizmirene obaveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama starije od 60 dana po bilo kom osnovu);
 • Broj dana blokade u poslednjih 12 meseci nije veći od 15 dana;
 • Ukupan kapital po završnom računu za prethodnu godinu je veći od nule;
 • Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;
 • Iznos ukupne kratkoročne zaduženosti kod Fonda, banaka i drugih finansijskih institucija zajedno sa traženim kreditom nije veći od 30% poslovnih prihoda;
 • Nema neizmirenih poreskih obaveza.

6. PODNOŠENjE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine doo, na adresi Stražilovska 2, Novi Sad, ili elektronskim putem.

Naknade za obradu kreditnog zahteva: iznosi 10.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
– 1.200,00 dinara za pravno lice;
– 500,00 dinara za preduzetnika i 205,00 dinara za fizičko lice

Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Razvojnog Fonda APV broj 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj 03633001101.

7. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Link

zp8497586rq

Konkurs “Zdravo Internet!”

zdravointernet3FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs “Zdravo Internet!”

Mladi danas odrastaju uz internet, posebno društvene mreže povezujući se na taj način sa svojim prijateljima. Savremena komunikacija podrazumeva korišćenje mejlova, programa za komunikaciju, društvenih mreža, itd. Moderne tehnologije pružaju mogućnost da ljudi najviše podataka dobijaju preko interneta, veb aplikacija i sajtova. Ideja je da ovim konkursom podržimo mlade da koristeći ove alate promovišu zdrave stilove života i odgovorno ponašanje prema sopstvenom zdravlju i očuvanju okoline.

Cilj konkursa Zdravo Internet! je promocija zdravih stilova života mladih uz pomoć interneta.

Podržaćemo originalne, zanimljive i korisne projekte kojima mladi ljudi podstiču druge mlade da se uključe i promovišu zdrave stilove života koristeći internet.

Konkursom Zdravo Internet! podržaćemo 15 inicijativa koje promovišu:
• omladinski aktivizam(promovisanje odgovornog ponašanja i aktivnog učešča mladih u životu zajednice, ekološku svest i očuvanje okoline)
• fizičko zdravlje (prevencija bolesti, pravilna ishrana, dobrobit fizičke aktivnosti, seksualno odgovorno ponašanje, život bez duvana, alkohola i narkotika, itd.)
• mentalno/psihičko zdravlje(prevencija, promovisanje pravih vrednosti, mentalne higijene, pozitivne psihologije)
• pozitivne društvene vrednosti(bezbednost, odgovornost, posvećenost ciljevima)
• sport i zdrave stilove života

Na konkurs Zdravo Internet! svoje projektne ideje mogu da prijave formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Srbije (udruženja mladih, škole, sportska i kulturna društva, grupe aktivnih pojedincaca iz lokalnih zajednica i sl.). Dakle, sredstva mogu dobiti registrovana udrženja ali i grupe koje nisu registrovane, a čine ih osobe koje žele da doprinesu društvenoj promeni.

Ostale informacije
• Maksimalan iznos po jednom projektu je 85.000 dinara.
• Dodeljenim sredstvima ne pokrivamo honorare za realizatore projekta, kao i projekte koji se pre svega odnose na nabavku opreme i sređivanje prostora.
• Predloženi projekti mogu trajati od najmanje 2 meseca do najduže 4 meseca.

Kriterijumi i izbor projekta
Svaka inicijativa koja posalje kompletnu dokumentaciju u predviđenom roku biće ocenjena od strane svakog člana komisije prema sledećim kriterijumima:
•    Onlajn glasovi – 15 predlog (najviše15 poena)
•    Kvalitet i originalnost ideje (najviše 25 poena)
•    Uticaj na lokalnu zajednicu i održivost (najviše 10 poena)
•    Učešće/vođstvo mladih (najviše 10 poena)
•    Prethodno učešće u kampanji Stvarno važno (najviše 5 poena)
•    Kreativnost u korišćenju interneta u cilju promocije (najviše 20 poena)
•    Reference – opisi prethodnih akcija (najviše 10 poena)
•    Veličina mesta – manja mesta imaju prednost (najviše 5 poena)
Ukrštanjem ocena svih članova žirija, dobijamo prosek ocena i rang ideja. Prvih 15 ideja na rang listi će dobiti podršku za realizaciju aktivnosti.

Pravila za prijavu na konkurs Zdravo Internet!
Prijava se vrši popunjavanjem formulara na veb sajtu stvarnovazno.org, uz obavezni upload zip arhive koja sadrži:
1.    popunjen excel dokument koji je sastavni deo prijave i koji možete preuzeti ovde, a u koji je potrebno uneti aktivnosti, budžet, osnovne informacije o organizaciji i članovima tima i
2.    fotografiju dimenzija 550 x 265 piksela.

Važni datumi
• Rok za prijavu projekta 15. avgust u 20h
• Rok za onlajn glasanje 20. avgust
• Rok za izbor projekata 30. avgust
• Rok za realizaciju projekta 15. januar

Glavni partner na ovom konkursu je Fondacija za otvoreno društvo

Za dodatne informacije kontaktirajte Irenu Korićanac na irena.koricanac@divac.com

Link

zp8497586rq

Studijsko putovanje – Borba protiv korupcije i sukob interesa

fight against corruptionSKGO

Studijsko putovanje – Borba protiv korupcije i sukob interesa

Početak 05.07.2013.

Kraj 30.07.2013.

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Borba protiv korupcije i sukob interesa” koje će se održati od 11. do 13.  septembra  2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti borbe protiv korupcije i sukoba interesa. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 30. jula 2013. godine u 15:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik – predsednik opštine (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Link