Arhiva ‘Konkursi’

Konkursi – stočarstvo

cow funnyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkursi – stočarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavljuje konkurse iz Programa stočarstva za:

  • o raspodeli sredstava za sprovodjenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2013 godinu
  • o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u AP Vojvodini za 2013 godinu.
  • o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u AP Vojvodini za 2013 godinu
  • o raspodeli sredstava za sprovodjenje Programa za unapredjenje rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2013 godinu

Sredstva u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara su namenjena za realizaciju navedenih konkursa.

Potrebna dokumentacija se podnosi do 01.11.2013. godine.

Detaljnije

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

young-farmersUSAID

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, pokreću zajednički Program “Poljoprivrednopreduzetnički inkubatori za mlade”.

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, pozivaju nezaposlene mlade osobe uzrasta do 35 godina da se prijave za učešće u Programu.

Program je namenjen nezaposlenim mladim osobama sa ograničenim resursima za bavljenje poljoprivredomi ima za cilj da im pomogne da skrate vreme i troškove potrebne za osnivanje i razvoj sopstvenih poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju visokoprofitabilnih kultura. Program omogućava mladim nezaposlenim osobama da se dodatno obuče i praktično osposobe da nakon izlaska iz inkubatora započnu sopstveni agrobiznis kroz savremen uzgoj povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju.

Program “Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” se sastoji iz dve komponente:

1. Edukativne, koja obezbeđuje obuke nezaposlenim mladim osobama zainteresovanim da započnu sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju, i

2. Inkubatorske, koja obezbeđuje korišćenje zemljišta, infrastrukture i plastenika za uzgoj povrtarskih kultura.

1) Edukativna komponenta programa inkubatora podrazumeva petodnevnu obuku za 150 mladih. Obuka će se održati tokom oktobra 2013. godine u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju i obuhvataće sledeće oblasti:
• pokretanje sopstvenog biznisa u poljoprivredi,
• finansijska podrška za registrovane poljoprivrednike,
• poslovno planiranje poljoprivrednog gazdinstva,
• udruživanje proizvođača i poslovno povezivanje sa preradjivacima i kupcima,
• savremeni načini uzgoja povrća u plastenicima i na otvorenom polju,
• standardi u povrtarskoj proizvodnji,
• vrednosni lanac sektora povrtarstva, tržište i prodaja povrtarskih proizvoda, i
• koncept poljoprivrednog inkubatora i priprema za konkurs.

Ko može da učestvuje u ovoj kompomenti programa?
Edukativna komponenta programa namenjena je brojnijoj populaciji mladih do 35 godine. Obuhvata tri grupe korisnika:
• mladi nezaposleni koji nemaju raspoložive resurse da odmah započnu sopstveni agrobiznis i kojima je, pored obuka, potrebno zemljište i oprema za proizvodnju povrća,
• mladi nezaposleni koji poseduju zemljište i opremu i koji mogu odmah da organizuju svoj agrobiznis ali im nedostaju znanje i iskustvo u proizvodnji povrća i preduzetništvu u poljoprivredi, i
• mladi koji se već bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji žele da diverzifikuju proizvodnju i da se preorjentišu na proizvodnju povrća na otvorenom ili u plastenicima ali im nedostaju znanje i iskustvo.

Polaznici obuka stiču pravo učešća u narednom konkursu za drugu komponentu programa, ulazak u poljoprivredne inkubatore.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu obuka, treba da dostave popunjenu prijavu, najkasnije do 15. oktobra 2013. godine.

2) Inkubatorska komponenta programa obezbediće za korisnike „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” na tri lokacije, u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju, korišćenje zemljišta, infrastrukture i plastenika u periodu od jedne do dve godine, u zavisnosti od vrste povrtarskih kultura koje se gaje. Inkubatorska komponenta programa je usled ograničenih kapaciteta inkubatora (broj plastenika i površina poljoprivrednog zemljišta) namenjena manjem broju mladih (najviše do 40 korisnika) koji ispunjavaju strožije kriterijume konkursa.

Vreme i način realizacije Konkurs za drugu komponentu programa „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” biće otvoren u periodu od 1. do 15. novembra 2013. godine. Detalji konkursa i dokumenta za prijavljivanje će biti dostupna učesnicima obuka tokom oktobra.

Ulazak odabranih korisnika u poljoprivredne inkubatore u sve tri opštine i početak proizvodnje povrća u plastenicima predviđeni su za kraj marta 2014. godine. Korisnici poljoprivrednih inkubatora, budući preduzetnici u poljoprivredi, imaće podršku iskusnih profesionalaca – mentora, koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i poljoprivrednu proizvodnju radeći sa njima tokom perioda inkubacije (1-2 godine). Obaveza korisnika inkubatora će biti da obezbede poljoprivredne alatke, mehanizaciju i sav
repromaterijal nephodan za proizvodnju povrća u periodu inkubacije (rasad, seme, zaštitna sredstva, đubriva, pomoćni materijali, itd.). Polaznici će takođe imati obavezu da nakon perioda inkubacije nastave rad na svom poljoprivrednom gazdinstvu kroz pokretanje sopstvenog biznisa i ulaganje u podizanje plastenika, kao i mogućnost da učestvuju kao mentori u obuci novih polaznika u inkubatoru i prenosu znanja i iskustava u radu.

Ko može da učestvuje u inkubatorskoj komponenti Programa?
• Nezaposleni do 35 godina;
• Sa minimum završenom srednjom školom
• Koji po ulasku u inkubator mogu da registruju poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Kikinde, Zrenjanina ili Novog Bečeja (ispunjavaju minimalni uslov za registraciju gazdinstva kao vlasnici ili zakupci najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta),
• Imaju jasno obrazložen biznis plan sa predviđenim resursima za nabavku repromaterijala za proizvodnju,
• Koji su pohađali edukativnu komponentu inkubatora – obuke,
• Nameravaju da ostanu da žive u Kikindi, Zrenjaninu ili Novom Bečeju.

Proces selekcije
Selekciju korisnika druge komponente programa obaviće komisija formirana od predstavnika lokalnih samouprava, predstavnika USAID projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.
Odabrani korisnici biće obavešteni o prijemu u program elektronskim putem. Od trenutka prijema u program do početka rada u poljoprivrednom inkubatoru može proći do četiri meseca.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za unapređivanje položaja Romkinja u Republici Srbiji

RomaAetoliaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za unapređivanje položaja Romkinja u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava Budžeta Republike Srbije.

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost je unapređivanje položaja Romkinja u skladu sa Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, Akcionim planom za njenu implementaciju i Zaključnim zapažanjima Komiteta UN za eliminaciju diskriminacije žena, od jula 2013. godine.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja čiji programi će doprineti poboljšanju položaja Romkinja.

Rok dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovana udruženja, su dužna da predloge projekata dostave do 22. oktobra 2013. godine u 16 časova.

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
Beograd, Terazije 41, treći sprat

Pravila konkursa, obrasci, uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Uprave za rodnu ravnopravnost: www.minrzs.gov.rs  i www.gendernet.rs.

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase na farmama svinja

pigsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE                

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase na farmama svinja

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovanih za uzgoj stoke, za korišćenje otpadne biomase za zagrevanje/hlađenje i ventilaciju objekata na farmama svinja, sufinansiranjem:

A) rekonstrukcije postojećih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama
B) izgradnje i montaže novih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 547, ekonomska klasifikacija 454-subvencije privatnim preduzećima, 4542 – Kapitalne subvencije privatnim preduzećima.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/. U skraćenoj verziji konkurs se objavljuje u jednom od javnih/dnevnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  sa ciljem:
•    podsticanja smanjenja potrošnje energije u proizvodnji svinja;
•    bolje primene raspoloživih tehnologija u proizvodnji svinja;
•    veće efikasnosti i ekonomičnosti u korišćenju energije uz primenu načela zaštite životne sredine;
•    povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti u objektima na farmama svinja;
•    preduzimanja mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti i unapređenja poljoprivredne proizvodnje;
•    poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga;

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 52.000.000,00 dinara (slovima: pedesetdvamilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 21.oktobar 2013. godine.

IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Detaljnije

Sufinansiranje korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića

phesantPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovanih za uzgoj stoke, za korišćenje otpadne biomase za zagrevanje/hlađenje i ventilaciju objekata na farmama fazana i pilića, sufinansiranjem:

A) rekonstrukcije postojećih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama
B) izgradnje i montaže novih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 547, ekonomska klasifikacija 454-subvencije privatnim preduzećima, 4542- Kapitalne subvencije privatnim preduzećima.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/. U skraćenoj verziji konkurs se objavljuje u jednom od javnih/dnevnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  sa ciljem:
•    podsticanja smanjenja potrošnje energije u proizvodnji fazana i pilića;
•    bolje primene raspoloživih tehnologija u proizvodnji fazana i pilića;
•    veće efikasnosti i ekonomičnosti u korišćenju energije uz primenu načela zaštite životne sredine;
•    povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti u objektima na farmama fazana i pilića;
•    preduzimanja mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti i unapređenja poljoprivredne proizvodnje;
•    poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 42.000.000,00 dinara (slovima: četrdesetdvamilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 21.oktobar 2013. godine.

 IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

public lightingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE                          

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete za:
1.    zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti
2.    zamenu/nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 537, ekonomska klasifikacija 463-transferi ostalim nivoima vlasti, 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  sa ciljem: podsticanja jedinica lokalne samouprave za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete; poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga; unapređenja sistema komunalnih usluga pružanjem kvalitetnije usluge javne rasvete u okviru tehničkih mogućnosti savremenih postrojenja, opreme i uređaja; smanjenja troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 21.oktobar 2013. godine.
4.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs sadrži:
1.    popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa sajta Sekretarijata);

2.    overena fotokopija izvoda iz akta o planu ili programu rekonstrukcije javne rasvete;

3.    fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;

4.    ovlašćenje za zastupanje opštine/grada;

5.    izjava predsednika opštine/gradonačelnika ili nadležne službe o dosadašnjem korišćenju sredstava iz budžeta AP Vojvodine i drugih fondova (NIP, EDF, ADF, GTZ, i dr.) za rekonstrukciju javne rasvete u poslednje 3 godine;

6.    zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun; broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);

7. idejni projekat sa predmerom i predračunom;

8. kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje savremenih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i/ili upravljanja javnom rasvetom. U izvodu mora biti data ukupna godišnja ušteda električne energije primenom novog rešenja (u %), ukupna godišnja potrošnja električne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti, opremu za upravljanje i montažu istih, godišnji iznos za utrošenu električnu energiju, vrsta, broj i snaga novih izvora svetlosti i rešenja upravljanja (ukoliko postoji) i rok otplate investicije;

9.    izjava predsednika  opštine/gradonačelnika:
a)    da su uz sredstva dobijena po ovom Konkursu obezbeđena/biće obezbeđena preostala sopstvena finansijska sredstva za rekonstrukciju javne rasvete;
b)    da će namenski utrošiti dodeljena sredstva;
c)    da će Sekretarijatu dostavljati  izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje neuredne prijave i to:
•    neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
•    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
•    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane; sa nepopunjenim rubrikama; popunjene grafitnom olovkom-ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku; prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail); prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu; bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka, kao i prijave koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih lokalnih samouprava koje nisu podnele finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku sredstava dodeljenih toj lokalnoj samoupravi po prethodnim konkursima Sekretarijata.

Podnosilac prijave iz stava 1. i 2. ovog člana se obaveštava pismenim putem i na istu nema pravo žalbe niti pokretanja upravnog spora.

Detaljnije

Konkurs – šumarstvo

ForestPathPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2013. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 31.436.589,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:
1. Zaštita šuma i šumskih zasada u ukupnom iznosu do 15.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za sprovođenje mera zaštite šuma u 2014. godini planirana osnovama gazdovanja šumama i po ukazanim potrebama (po proceni korisnika i sopstvenika šuma na osnovu saopštenja prognozno- izveštajne službe).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

2. Zaštita šuma od požara – izgradnja protivpožarnih pruga u ukupnom iznosu do 2.250.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti u 2014. godini za izgradnju protipožarnih pruga u dužini 15 kilometara sa jediničnom cenom 150.000,00 dinara po kilometru.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

3. Zaštita šuma od požara – nabavka protivpožarne opreme u ukupnom iznosu do 6.186.589,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za nabavku opreme u 2014. godini.
Sredstva se dodeljuju u celosti nakon potpisivanja ugovora.

4. Izrada Plana razvoja šuma u Nacionalnom parku Fruška Gora u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Plana razvoja šuma u skladu sa članom 21. Zakona o šumama.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po davanju saglasnosti na planski dokument.

5. Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara na području Nacionalnog parka Fruška Gora u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Programa gazdovanja šumama u skladu sa članovima 23. i 25. Zakona o šumama.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po po davanju saglasnosti na planski dokument.

6. Naučno-istraživački rad u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za finansiranje odabranih projekata naučno- istraživačkog rada sa sledećim temama istraživanja:

  • način i mogućnosti pošumljavanja degradiranih poljoprivrednih zemljišta u Vojvodini;
  • proces sušenja šuma u Vojvodini.

Sredstva se dodeljuju u celosti nakon potpisivanja ugovora.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom je 31.10.2013. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

poljocuvari_2_bPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

Za opremanje poljočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 73.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje poljočuvarske službe. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku kojom se predviđa osnivanje poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs

2. Kopija PIB obrazca

3. Kopija kartona deponovanih potpisa

4. Overena kopija opštinske Odluke kojom se predviđa osnivanje poljočuvarske službe

5. Izveštaj o radu poljočuvarske službe u 2012.g. i tekućoj godini (izveštaj treba da sadrži: opis kako je organizovana poljočuvarska služba sa brojem i rasporedom poljočuvara na teritoriji lokalne samouprave; opremljenost službe; saradnja službe sa policijom, komunalnom policijom i sudom; saradnja sa lokalnim udruženjima i organizacijama; najznačajnije rezultate u radu sužbe i uočene probleme u radu službe; ostale informacije od značaja za rad službe). Izveštaj dostavljaju lokalne samouprave na čijoj teritoriji već funkcioniše poljočuvarska služba.

6. Popis planirane opreme za rad poljočuvarske službe po vrsti I količini opreme, sa predračunima.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, površina lokalne samouprave i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata I korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 50 % biće izvršena po dostavljanju dokaza:
• o realizaciji ugovorene obaveze
• da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela funkcionisanje poljočuvarske službe.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 01.11.2014. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ”konkurs- poljočuvarska služba”.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405

Link

Program Perspektiva za održivost

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Program Perspektiva za održivost

Program Perspektiva za održivost ima za cilj da podstakne organizacije civilnog društva, kao i mreže organizacija da strateški promišljaju i koriste inovativne filantropske i fandrejzing prakse kako bi postale dugoročno održive i poslužile kao model ostalim organizacijama civilnog društva u postizanju održivosti.
Ovaj program je osmišljen sa ciljem da pomogne organizacijama /mrežama civilnog društva da dugoročno reše pitanje svoje održivosti. Program će se sprovoditi u dve faze – proces  prikupljanja sredstava i mečing donacija za realizaciju projektnih aktivnosti.

Projekti sa kojima se prijavljuju organizacije civilnog društva/mreže treba primarno da budu u skladu sa misijom organizacije/mreže i da budu od šireg značaja za civilno i društvo uopšte. U tom smislu projekti su tematski neograničeni i treba da budu usmereni na rešavanje konkretnih problema koji su relevantni za širu zajednicu i veći broj ljudi.
Neophodno je da projekti imaju potencijal za prikupljanje sredstava i da su dugoročno održivi. Projekti treba da pokažu da imaju dobar i realan plan održivosti,  kao i da će isti biti orijentisan na nezavisne izvore finansiranja poput donacija od pojedinaca, privrede i ekonomskih (dohodovanih) aktivnosti organizacija/mreža.
Maksimalan iznos donacije je 30.000 USD po organizaciji/mreži i biće dodeljen odabranim organizacijama/mrežama kao mečing donacija. Mečing donacija  je donacija čiji iznos zavisi od iznosa prikupljenih sredstava i dodeljuje se u odnosu 1:2, a do maksimalnog iznosa od 15.000 dolara po organizaciji /mreži (npr. ukoliko udruženje prikupi 10.000 dolara Trag fondacija donira 20.000 dolara).

Organizacije/mreže koje budu uključene u program, uz finansijsku podršku od 10.000 USD i konsultativnu pomoć Trag fondacije, prikupljaće sredstva za svoje projekte u zajednicama u kojima deluju i šire, a Trag će udvostručiti prikupljeni iznos do maksimalne sume predviđene programom.

Rok za podnošenje prijava je 23. oktobar do 17h.

Preuzmite detalje i prijavni formular.

Program Perspektiva za održivost  sprovodi Trag Fondacija (bivši BCIF) u okviru programa Građansko društvo za budućnost, u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Link

Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

investexpo logoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće  troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na 8. Međunarodnom  INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike  u Novom Sadu koji se održava od 29. do 31. oktobra 2013. godine u Novom Sadu.

Sredstva za konkurs obezbeđena su članom 8. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2013. godinu („Sl.list APV“ br. 39/2012 i 26/2013), funkcionalna klasifikacija 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.600.000,00 dinara.

Cilј Konkursa je promocija investicionih mogućnosti, prezentacija osnovnih karakteristika privrednih potencijala, infrastrukturnih kapaciteta, industrijskih i radnih zona, turističkih kapaciteta i izgradnje sportskih centara jedinica lokalnih samouprava.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu učestvovaće najviše do 85 % od utvrđene vrednosti projekta za predstavlјanje na sajmu. A sufinansiraće se troškovi zakupa i opremanja prostora i štanda, troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na sajmu.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
1.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine kojima je u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 30/2010) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 107/2012), stepen razvijenosti ispod republičkog proseka: Ada, Apatin, Alibunar, Bač, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bečej, Žabalј, Žitište, Inđija, Irig, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Plandište, Ruma, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Temerin, Titel, Čoka i Šid.

2.    Sredstva za sufinansiranje dodelјivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 80.000,00 dinara po podnetom predlogu projekta za jednu jedinicu lokalne samouprave, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko dve ili više jedinica lokalnih samouprava (partnera) podnesu Predlog projekta za zajednički nastup na sajmu svaka ima pravo na iznos sredstava iz stava 1. ove tačke, a jedinice lokalne samouprave su dužne da obezbede učešće od minimalno 15 % od ukupne vrednosti projekta.

3.    Prijave na konkurs, za nastup na 8. Međunarodnom  INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike  u Novom Sadu  podnose se na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna prateća dokumentacija. Navedeni obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  www.region.vojvodina.gov.rs

4.    Lista neophodne prateće dokumentacije nalazi se u okviru obrazca predloga projekta.

5.    Prijavni konkursni obrazci dostavlјaju se u štampanom obliku, jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs za nastup jedinica lokalnih samouprava na 8. Međunarodnom sajmu „INVESTEXPO“ podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu  do 10.10.2013. godine.

6.    Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlјaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

7.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

8.    Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

9.    Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu.

10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugi pravni lek.
11.    Rezultati konkursa biće objavlјeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju lokalnu samoupravu.

12.    Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaklјučiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova učešća na 8. Međunarodnom sajmu  „INVESTEXPO“, sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,  a nakon realizacije projekta priložiće detalјne narativne i finansijske izveštaje.

Preuzmite dokumentaciju

Za sva pitanja vezana za procedure prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:karol.werle@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.