Arhiva ‘Konkursi’

II Konkurs NLB banke za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

NLB organicNLB BANKA

II Konkurs NLB banke za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, kako u Evropi, tako i u celom svetu. Ona je zakonski regulisan sistem kontrolisane i sertifikovane proizvodnje hrane koji priprada održivoj poljoprivredi, objedinjujući tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. Međusobno povezane metode omogućuju da se ispune zahtevi potrošača za kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću hrane i istovremeno doprinese zaštiti biodiverziteta i zaštiti životne sredine.

Organska hrana je zdravstveno bezbedna jer ne sadrži pesticide, teške metale, antibiotike, hormone, GMO i additive. Sadrži više suve materije, mineralnih materija, posebno kalijuma, gvožđa i magnezijuma, vitamina, posebno vitamina C, beta karotena, flavonida (do 70%), kao i drugih biološki aktivnih materija – antioksidanasa. U povrću je oko 90% manje nitrita; u mesu je veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, posebno omega 3; mleko ne sadrži po zdravlje štetne materije (mikotoksini i dr). Hrana ima prirodan ukus, miris i boju karakterističnu za vrstu i sortu. Sve to daje organski proizvedenoj hrani višu nutritivnu vrednost u odnosu na konvencionalno proizvedenu hranu.

Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biorazgradivim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmersku proizvodnju, sa uravnoteženom biljnom i stočarskom proizvodnjom.

Organska proizvodnja obezbeđuje podršku međunarodnih organizacija za očuvanje životnog ambijenta i životne sredine i time doprinosi i globalnoj popularizaciji jedne zemlje i njene privrede. Republika Srbija je u pogledu izvoza prehrambenih proizvoda u velikoj meri orijentisana na tržište evropskih zemalja. Povećanjem organske (sertifikovane) proizvodnje i prerade hrane omogućuje se ne samo zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, već i njen izvoz na tržište Evrope, ali i drugih delova sveta.

NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po drugi put raspisuje konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Cilj ovog konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne organsku proizvodnju i preradu hrane u Srbiji; da podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da prošire znanja i povećaju svoju mogućnost da prošire organsku proizvodnje i prerade hrane.

Konkurs je zamišljen sa idejom da podstakne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, dajući mogućnost da poljoprivredni proizvođači i prerađivači koji se najviše angažuju i naprave najbolji projekat uz pomoć nagrade taj projekat lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekat, po mišljenju stručnog žirija, biće nagrađena na sledeći način:
1.000.000 dinara (200.000 dinara se isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a ostatak od 800.000 dinara banka će platiti po priloženim fakturama za realizaciju projekta uz dokumentovanje započetog procesa sertifikacije za organsku proizvodnju i preradu)

Stručni žiri – sastavljen je od stručnjaka iz oblasti organske proizvodnje hrane kao i predstavnika banke:
•    Dr Milan Adamović, naučni savetnik, ITNMS – Centar za razvoj novih materijala za poljoprivrednu i ekologiju, Beograd
•    Predstavnici NLB banke a.d. Beograd:
– Jelena Veselinović, izvršni direktor Centra poslovne mreže (fizička lica i MSP)
– Milan Radojević, zamenik izvršnog direktora Centra poslovne mreže (fizička lica i MSP)

Propozicije konkursa:
Na konkursu mogu učestvovati svi poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, osim dobitnika iz prethodnog konkursa.

Konkrus se otvara 20. maja 2013. i trajaće do 20. avgusta 2013.

Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje za nagrade.

Rezultati konkursa biće objavljeni na press konferenciji u NLB banci a.d. Beograd u septembru 2013.

Link

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća

trainingNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

Rok za prijavu: petak, 28. jun 2013.

Program integrisane podrške inovacijama, koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisuje

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

Program za unapređenje investicione spremnosti, koji se realizuje u okviru EU Programa integrisane podrške inovacijama (IISP), je razvijen sa cijem da unapredi sposobnosti malih i srednjih preduzeća da:
– Prepoznaju potencijalne prilike za ulaganje i izaberu pravi poslovni model;
– Razumeju i odgovore na očekivanja potencijalnih investitora;
– Predstave svoje poslovanje tako da ono bude privlačno za investitore;
– Formulišu ideje koje će privući odgovarajućeg investitora (vlasnički kapital i/ili kredit);
– Predstave svoj poslovni plan ili poslovnu ideju na način koji bi omogućio uspešno privlačenje investicija;
– Unaprede pregovaračke sposobnosti u cilju što uspešnijeg sklapanja investicionih aranžmana.

Ova vrsta programa je razvijena sa ciljem da pomogne preduzećima, a naročito inovativnim preduzećima sa visokim potencijalom rasta, da privuku investicioni kapital i da razumeju zahteve i potrebe investitora. U okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti biće organizovana obuka, pružena savetodavna podrška, obezbeđen mentoring i tehnička podrška kako bi preduzeća u Srbiji unapredila one segmente poslovanja od kojih zavisi njihova investiciona spremnost.

Program obuke
1. Finansiranje razvoja poslovanja – besplatna dvodnevna obuka za 100 malih i srednjih preduzeća, koja će biti organizovana u četiri regionalna centra u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac.
2. Unapređenje procesa pristupa investicijama – dodatna besplatna dvodnevna obuka i trening za 20 malih i srednjih preduzeća sa visokim potencijalom rasta, koja su uspešno završila obuku u okviru trening radionice ’’Finansiranje razvoja poslovanja’’ i koja imaju visok potencijal za privlačenje investicija.

Kriterijumi za učešće u programu:
Za podršku Programa za unapređenje investicione spremnosti mogu da se prijave preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:
– Da spadaju u kategoriju mikro, malo ili srednje preduzeća (imaju manje od 250 zaposlenih);
– Da su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre;
– Da imaju visok potencijal rasta i da su sposobna da prikažu taj potencijal;
– Da imaju potrebu za investicionim ulaganjem, sada ili u budućnosti, za finansiranje razvoja poslovanja.

U okviru IISP Programa za unapređenje investicione spremnosti biće organizovane besplatne dvodnevne trening radionice za predstavnike MSP u četiri regionalna centra u

Srbiji u sledećim terminima:
Prvi krug:
Beograd: 28 – 29. maj 2013.
Novi Sad: 30 – 31. maj 2013.
Niš: 11 – 12. jun 2013.
Kragujevac: 13 – 14. jun 2013.

Drugi krug:
Beograd: 25 – 26. jun 2013.
Novi Sad: 27 – 28. jun 2013.
Niš: 2 – 3. jul 2013.
Kragujevac: 4 – 5. jul 2013.

Način prijavljivanja i obaveštenje o izboru
Za učešće u programu unapređenja investicione spremnosti neophodno je popuniti sledeći upitnik za prijavu: https://www.surveymonkey.com/s/IISP_investment_readiness.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 011/3620-923.

Usled ogrančenog broja mesta IISP program zadržava pravo da izvrši proces selekcije u skladu sa kriterijumima za učešće u programu razvijenim za potrebe ovog javnog poziva.

Preduzeća koja podnesu zahtev za učešće u Programu za unapređenje investicione spremnosti će biti blagovremeno obaveštena o rezultatima selekcije.

Rok za dostavljanje prijave je sedam dana pre datuma održavanja radionice!

Link

Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu

leaderNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u okviru implementacije projekta „Program podrške početnicima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta“ pozivaju potencijalne mlade preduzetnike sa teritorije Republike Srbije da se prijave za dobijanje paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu.

Paket podrške sadrži besplatnu obuku za započinjanje samostalnog biznisa, bespovratna finansijska sredstva za započinjanje samostalnog biznisa i besplatnu uslugu mentoringa.

Uslovi za konkurisanje
Kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće su potencijalni preduzetnici od 18 do 40 godina starosti, iz izrazito nedovoljno razvijenih područja*, koji su srednju školu ili fakultet završili van rodnog mesta, i to oni:
• koji imaju poslovnu ideju i žele da je realizuju u svom rodnom gradu,
• koji nikada nisu obavljali samostalnu delatnost,
• koji nisu koristili državnu pomoć, otpremnine ili sl.,
• koji nisu u radnom odnosu i
• koji nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:
• popunjena prijava,
• opis poslovne ideje,
• izvod iz Matične knjige rođenih (original ili overena kopija),
• overena kopija lične karte,
• overena kopija prijave prebivališta,
• overena kopija diplome,
• potpisana Izjava,
• potvrda o neosuđivanosti.

Bespovratna finansijska sredstva se ne mogu koristiti za:
• delatnost organizovanja igara na sreću i lutrije,
• delatnost trgovine robom široke potrošnje,
• kupovinu putničkih vozila i
• pozajmice drugim licima.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj obezbeđuje besplatnu obuku za započinjanje samostalnog biznisa i mentoring, a Kancelarija za održivi razvoj  nedovoljno razvijenih područja opredeljuje za ovu namenu maksimalno do 20.000.000 dinara, a ukupan iznos dodeljenih sredstava zavisiće od broja prijavljenih kandidata i dodeljenih poena. Pojedinačni iznos sredstava je od 200.000 do 1.000.000 dinara i zavisi od broja dodeljenih poena. Kriterijumi za dodelu poena su: stepen formalnog obrazovanja, vrsta delatnosti i ocena poslovne ideje potencijalnih korisnika.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i preuzeti formulare sa veb sajta Nacionalne agencije za regionalni razvoj (www.narr.gov.rs) i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja (www.kornrp.gov.rs).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 14. juna 2013. godine poštom, lično ili putem elektronske pošte:
Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar ili
Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11000 Beograd
e-mail: povratnici@narr.gov.rs

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj:
Jelena Radoman Ilić 011/2060-814 ili jelena.radoman.ilic@narr.gov.rs
Milan Vujović 011/2060-815 ili milan.vujovic@narr.gov.rs
Srđan Rubežić 019/445-359 ili srdjan.rubezic@narr.gov.rs.

*Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava, Čoka (prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu)

Link

Podrška aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva

megaphoneMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

Ministarstvo finansija i privrede će, u cilju podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, kroz promovisanje pozitivnih stavova prema preduzetništvu, kod mladih ljudi, žena i osetljivih grupa, finansirati projekte, koje realizuju udruženja u partnerstvu sa neprofitnim organizacijama a koja ispunjavaju uslove iz Programa.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 20.000.000,00 dinara a pravo na sufinansiranje iznosi 50 % ukupnih opravdanih troškova projekta. Razliku mora finansirati podnosilac prijave ili partner (jedan ili više) iz vlastitih izvora, ili iz drugih izvora koji ne potiču direktno iz budžeta Republike Srbije.

Iznos, odobrenih bespovratnih sredstava po projektu, ne može biti manji od 500.000,00 RSD niti veći od 3.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti samo za projekte čiji je cilj nekomercijalan.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 07. jun 2013. GODINE.

Kompletan tekst „Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini“ sa propratnom dokumentacijom i svim bitnim elementima i pravilima za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti OVDE

Nothing yet from the Post office, not even an apology

Hosea Williams was the SCLC leader who led the first Selma march over the Edmund Pettus Bridge on Bloody Sunday. The violence he and other demonstrators met on the other side wouldn’t have been shocking. He was a WWII veteran who survived a horrific Nazi bomb attack while stationed in France cheap jerseys, and almost as soon as he arrived back in the United States he was beaten very nearly to death for drinking from a whites only water fountain.

wholesale nfl jerseys from china For the team Manchester United, jerseys of Tevez and Ronald are the most popular. Gerrard and Torres soccer jerseys of Liver Pool Away are also top choices. Other top selling shirts are the classic or retro ones of the Brazilian team in Pele’s era.. wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys from china Live 95.5 FOX 12 Vacation to the Disneyland Resort SweepstakesLive 95.5 FOX 12 Vacation to the Disneyland Resort SweepstakesThe LaRog Brothers Diamond Earrings Giveaway Official RulesThe LaRog Brothers Diamond Earrings Giveaway Official RulesUpdated: Wednesday, March 30 2016 7:14 PM EDT2016 03 30 23:14:41 GMTOFFICIAL RULES NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN. A PURCHASE WILL NOT INCREASE YOUR CHANCES OF WINNING. Pacific Time ( on March 30, 2016, and ends April 10, 2016. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys UPDATE 12/3/2010 Tried publishing an article about this in a major paper, not interested. Nothing yet from the Post office, not even an apology. Yes and get this, I called the PO and spoke to a “Supervisor” on another issue, of course, and she stated she wanted to send her moms cremains to another local, but get this, didn’t know how. wholesale nfl jerseys

cheap nfl jerseys We are not going to sit, you know, we are not it doesn’t matter, our love of the game; we’re willing to put that aside. Breaking our contract we’ll put that aside. We are going to sit until action is taken, and we no longer have to play for this man who has, since 2003, you know, I mean, that first lawsuit in 2003 we have known publicly for 11 years that Donald Sterling is an absolute racist nincompoop.. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping When looking for authentic Tom Brady jerseys, locate the one with the boldest blue and red colors. The richer colors are probably the ones that will end up considered authentic. Since his draft in 2000, Tom Brady and the Patriots have won three Super Bowl titles, with Brady earning two Super Bowl MVP titles. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys from china Facing the wind in the second quarter, he had Baldwin wide open behind the safeties at the goal line, but the ball hung in the air and was easily batted down. Headed the same direction toward the open end of the stadium in the third quarter, Wilson overthrew Chase Coffman, and Trae Waynes intercepted the deflected pass to set the Vikings up for another field goal. Cliff Avril roughing the passer penalty gifted Minnesota 15 yards on that drive.. wholesale jerseys from china

wholesale jerseys The fullback is the primary blocker for the running back. When they preform there position properly the running back gets more yards and touchdowns. It is up to the full back to see openings and lead the running back through the field. Price, which is one of the most persuasive decision factors, is not as easily generalized to motorhomes vs. Travel trailers. An average motorhome is generally going to cost more than an average travel trailer but there are many exceptions. wholesale jerseys

cheap jerseys And then there are Noah’s roots. As much as Noah likes to claim that he is a citizen of the world, he identifies himself as a New Yorker. Before Saturday’s game, he relayed a special request to the Garden’s public address announcer. Well the bus finally came but it was too full for me and Maiko to get on so we were left waiting. By this point my bladder has started to complain, but I decided to hold it. After another hour of waiting in the cold I finally said it was enough and headed to the konbini to go to the bathroom and OF COURSE that when the bus came. cheap jerseys

Cheap Jerseys china “He was able to adapt to many types of flying, from light to heavy airplanes, from the dark, frozen high Arctic to the heat of a raging forest fire in the southern part of Canada and everything in between. From spray planes to jets to heavy turbo props, he was very good on all of them. His aptitude for it was remarkable.” Cheap Jerseys china.

Bespovratna sredstva u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga

running businessmanNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini

Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:
– uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
– edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;

II grupa aktivnosti:
– poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
– poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
– testiranje novih proizvoda i
– izrada i implementacija specijalizovanog softvera.
– novi dizajn proizvoda i ambalaže i
– elektronska prezentacija preduzeća.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
– da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
– da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
– da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
– da uspešno posluju prethodne dve godine;
– da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
– da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 400.000,00 dinara za I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 800.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.

Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-311; 019/445-312; 019/445-364; 011/2060-856; 011/2060-807 i 011/2060-827.

Konkurs za dodelu znaka „Najbolje iz Vojvodine”

najbolje iy VojvodinePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu znaka „Najbolje iz Vojvodine”

Pravo na korišćenje znaka „Najbolje iz Vojvodine” (u daljem tekstu: Znak) imaju:
– Proizvođači proizvoda: povrće, voće, prerađevine od voća i povrća, meso i mesne prerađevine, jestivo ulje i prerađevine od ulja, monofloralni med, mleko i mlečni proizvodi, šećer, konditorski proizvodi, pekarske i testeničarske proizvode, alkoholna pića i destilati voća, vino,pivo, voda za piće, seme biljne proizvodnje, proizvodi od lekovitog bilja, ribe i proizvodi od ribe i proizvodi starih zanata.

Proizvođač ostvaruje pravo na korišćenje Znaka, stavljanjem Znaka na svoje proizvode.

Proizvođač može prijaviti dva ili više vrsta istorodnih proizvoda.

Osnovni kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje Znaka:
1. Obavezni kriterijumi koje moraju da zadovolje proizvodi:
– proizvodi moraju da ispunjavaju uslove propisane posebnim pravilnicima o proizvodnji i njihovom stavljanju u promet,
– prehrambeni proizvodi moraju da zadovolje zahteve NASSR standarda,
– proizvodi moraju da zadovolje posebne kriterijume koje utvrđuju ekspertski timovi za pojedinačne grupe proizvoda,
– količina proizvoda mora konstantno da zadovoljava potrebe tržišta,
– proizvod bi trebalo da ima profesionalno dizajniran vizuelni identitet.
2. Dodatni kriterijumi koje bi trebalo da zadovolje proizvođači:
– sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001/2001,
– sertifikovan sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001.

Postupak dodele Znaka, izvršiće se u skladu sa Odlukom o ustanovljavanju znaka „Najbolje iz Vojvodine”.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u „JUGOINSPEKTU”, Novi Sad, ulica Dunavska 23/I, telefon : 021/422-733.

Konkurs je otvoren do kraja godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 68.

Link

Subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

stari zanatiPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.300.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 11 – 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 1.300.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 4.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Konkurs predstavlja osnov za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Podrška projektima koji će putem investicionih ulaganja u opremu obezbediti unapređenje i razvoj procesa proizvodnje u oblasti starih zanata ( kapitalne subvencije );
– Podrška nabavci proizvodnog materijala kako bi se pomoglo da ožive gotovo nestale veštine pojedinih starih zanata (tekuće subvencije );

USLOVI KONKURSA:
Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Preduzetnici, mala i srednja preduzeća iz sektora poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji AP Vojvodine, registrovani u Agenciji za privredne registre.
2. Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3., Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13).
3. Privredni subjekt korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13).
4. Privredni subjekt može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se
mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Ne otvarati – prijava na Konkurs za STARE ZANATE” poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
Korisnik je dužan da davaocu sredstava preda blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Konkurs je otvoren do 01.06. 2013. godine
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487- 4668.

Link

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje

kids_silhouetteMINISTARSTVO RADA,ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje u 2013. godini

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim republičkim organizacijama da podnesu predloge programa u cilju realizacije aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje u 2013. godini, koje se finansiraju iz budžeta Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Dečja nedelja se tradicionalno održava u prvoj sedmici oktobra, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na potrebe i prava dece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

CILjEVI DEČJE NEDELjE

Ciljevi Dečje nedelje su:
-skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece,
-ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece,
-prezentacija postignutih rezultata,
– ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece,
-podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta,
-promocija aktivnog učešća same dece u donošenju odluka koje ih se tiču,
-pokretanje inicijativa i novih akcija koje će doprinositi poboljšanju položaja dece u Srbiji i ostvarivanju njihovih prava.

Republika Srbija se više od pet decenija suočava sa rađanjem dece koje je daleko ispod potreba proste reprodukcije stanovništva, i koje predstavlja osnovni pokretač depopulacije i dubokih promena u starosnoj strukturi stanovništva Srbije.

Rezultati popisa sprovedenog 2011. pokazali su da je broj stanovnika Republike Srbije (bez podataka za AP Kosovo i Metohija) smanjen za preko 300.000 (311.139) ili za 4,15%,  kao i da je prosečna starost porasla za 2 godine u odnosu na prethodni popis iz 2002., i da iznosi čak 42,2 godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZO), u Srbiji u 2011. godini je živorođeno je 65.598 beba, odnosno registrovana je stopa nataliteta od 9,0 promila. Sa manje od 10 živorođenih na 1.000 stanovnika Srbija spada u grupu evropskih zemalja sa najnižim vrednostima opšte stope nataliteta.

Tokom 2011. godine u Srbiji je umrlo 102.935 lica, odnosno 14,2 osobe na 1.000 stanovnika, što je nivou najviših opštih stopa mortaliteta u Evropi.

Broj živorođenih 2011. godine bio je za  37,3 hiljada manji od broja umrlih. Ujedno, 2011. godina je bila dvadeseta godina zaredom kako se u Srbiji beležio negativan prirodni priraštaj. Relativno posmatrano, na 1.000 stanovnika, stopa prirodnog priraštaja iznosila je  – 5,2 promila. Međutim, Evropa kao celina beleži nulti prirodni priraštaj. U Evropi, u poslednjoj deceniji je zabeležen blagi porast broja stanovnika (0,5% na godišnjem nivou od 2.000), mahom podstaknut međunarodnom migracijom.

Srbija, pak, pored toga što ima nivo fertiliteta među najnižim u Evropi, negativan prirodni priraštaj, ona je i emigraciona zemlja, to jest pored negativne prirodne komponente beleži i negativanu mehaničku komponentu.  Migracioni saldo se u periodu 2008-2010. god. procenjuje na nivou oko -15.000 godišnje.

Nivo rađanja u Srbiji je danas čak 35% ispod potreba proste reprodukcije stanovništva, što znači da bi sledeća generacija žena bila za jednu trećinu manja po broju u odnosu na sadašnju. Drugim rečima, sa vrednošću stope ukupnog fertiliteta od 1,36 u 2011. godini nivo rađanja u Srbiji je ispod evropskog proseka koji iznosi 1,6 dece po ženi.

Strategija podsticanja rađanja koju je Vlada donela 2008. godine predstavlja odgovor na postojeće stanje u ovoj oblasti, a jedan od zadataka joj je doprinos u kreiranju pozitivne populacione klime i iniciranje formiranja drugačije reproduktivne svesti, koja bi podrazumevala prihvatanje lične uloge i odgovornosti pojedinca u rešavanju osnovnih populacionih problema zajednice u kojoj živi, što bi imalo dugoročne pozitivne populacione posledice

Mere populacione politike utvrđene na republičkom nivou, po svom karakteru su opšte i sprovode se jedinstveno na teritoriji Republike Srbije. Nijedna  populaciona politika, ma koliko bila razvijena, ne može odgovoriti na sve potrebe i očekivanja stanovništva, niti uzeti u obzir sve specifičnosti življenja u jednoj sredini. Zato populacionu politiku treba dopuniti merama organa jedinica lokalne samouprave, koje se finansiraju lokalnim izvorima javnih prihoda. Na taj način su mere koje utvrđuje i obezbeđuje Republika i koje se sprovode kroz organizaciju vlasti u lokalnoj zajednici, proširene i obogaćene merama lokalne samouprave. Time se obezbeđuje dostupnost svih mera zainteresovanim građanima, koji lakše dolaze do informacija o njima i uslovima za njihovo korišćenje, kao i mogućnost korišćenja mera primerenih konkretnim potrebama odnosno  specifičnostima lokalnih zajednica.

Program aktivnosti Dečje nedelje čini  niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Srbije, uz punu participaciju dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena.

Ovo je prilika i da se, poštujući relevantne međunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise, doprinese stvaranju klime za rađanje, i pružanje podrška razvoju modela odgovornog roditeljstva. Stoga,  u 2013. godini Dečja nedelja se održava pod nazivom:

,,SLUŠAJTE MAMA I TATA, ŽELIM SESTRU IL’ BRATA!”

Program aktivnosti u vreme trajanja  Dečje nedelje u 2013. godini pripremaće se i realizovati u saradnji sa organizacijom koja na ovom konkursu bude odabrana.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROGRAMA

Podnosioci predloga Programa mogu biti registrovane republičke organizacije (udruženja) koje svojim programima predviđaju aktivnosti koje doprinose ispunjavaju ciljeve Dečje nedelje, a imaju najmanje tri godine iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.
Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referent listi.

NAČIN PISANjA PREDLOGA PROGRAMA

Predlog je potrebno sačiniti se na srpskom jeziku, obavezno na personalnom računaru najviše na 2 strane, koji mora sadržati sledeće elemente:
– podatke o podnosiocu predloga programa;
– kratak opis programa (ne više od 10 redova);
– cilj programa i očekivani rezultati;
– opis aktivnosti, trajanje, lokacija i njihovo sprovođenje;
– ukupno potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti (uključujići i sve troškove po osnovu Uredbe o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” i svih pratećih troškova po ovom osnovu).

Uz predlog je neophodno dostaviti i predlog Programa aktivnosti za vreme  trajanja Dečje nedelje, najviše na 6 strana.

Uz obaveštenje o prihvatanju programa za finansiranje biće dostavljen zahtev za dostavu detaljne specifikacije potrebnih sredstava za predložene aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA OCENU PREDLOŽENOG PROGRAMA

• Aktuelnost programa;
• Doprinos koji program ima u ostvarenju ciljeva Dečje nedelje i prioriteta u okviru ove manifestacije koje je Ministarstvo postavilo za tekuću godinu;
• Doprinos koji program ima u realizaciji ciljeva, i unapređenju ukupne politike Republike Srbije prema deci;
• Učešće partnerskih institucija i kvalitet dosadašnjeg rada na programima/projektima koje je finansiralo Ministarstvo;
• Kompetentnost podnosioca programa;
• Iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje programa;

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog programa.

U budžetu programa ne mogu se  uvrstiti troškovi koji se odnose na  plate zaposlenih u udruženju.

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
Nakon realizacije odobrenog programa udruženje je dužno da izvesti finansijera o realizaciji programa (narativni i finansijski izveštaj).
Negativno ocenjeni izveštaj ceniće se prilikom donošenja odluka na budućim konkursima u kojima se udruženje bude pojavljivalo kao ponuđač programa/projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju programa kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ili ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke programa ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju programa, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate, odnosno nije sprovelo sve planirane aktivnosti.

ROK I NAČIN DOSTAVLjANjA PROJEKTNIH PREDLOGA

Zainteresovane organizacije, dužne su da svoje predloge dostave do 15. maja 2013. godine, u 13 časova.

Potpisani i overeni predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na adresu: Nemanjina 22-26, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: ,,NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Komisija za pregled i procenu predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje će pregledati dokumentaciju, sačiniti zapisnik i odlučiti o izboru programa koji će biti finansiran. Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će sa predlagačem odabranog programa zaključiti ugovor o finansiranju Programa u 2013. godini.

Ovaj Poziv objavljuje se na web adresi www.minrzs.gov.rs

Link

Konkurs za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine

DeponijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i degradiranih površina i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva) kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera.

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 1.520.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i to 800.000,00 kao pomoć u sufinansiranju Projekata i Studija iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i aktivnosti u cilju rešavanja problema deponija i 720.000,00 za nabavku opreme za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera. Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 300.000,00 dinara.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs)

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–      potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom, odnosno tačan naziv opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera i namenu
–      fotokopiju PIB obrasca,
–      fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–      izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,
–      izjavu da je ugovor za nabavku opreme ili uređaja potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:  
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–      stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
–      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju,
–      opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa
–      dugoročni efekat projekta na životnu sredinu.

Rokovi za sprovođenje konkursa:  
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–      objavljivanje javnog konkursa: 08.05.2013. godine,
–      dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 31.05.2013. godine,
–      donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 07.06.2013. godine,
–      rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2013. godine,
–      rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 16.12.2013. godine.

Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave na konkurs i utvrđuju predlog odluke.

Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 16.12.2013. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:   
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (a kontakt osoba je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link