Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za učešće u “KAIZEN programu”

siepalogoSIEPA

Javni poziv za učešće u “KAIZEN programu”

Kao nastavak saradnje Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), po drugi put sprovodi se program ”KAIZEN program” namenjena srpskim privrednim društvima. Ovaj program zajednički finansiraju SIEPA i JICA kao deo tehničke pomoći namenjene Republici Srbiji, radi povećanja konkurentnosti srpskih privrednika na inostranom tržištu kroz transfer znanja i najboljih praksi iz Japana.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) objavljuje javni poziv za učešće u ”KAIZEN programu” čiji je glavni cilj razvoj konkurentnosti kroz poboljšanje efikasnosti proizvodnih procesa i poslovanja na japanski način. Svu neophodnu dokumentaciju neophodno je poslati na adresu: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd, sa naznakom “Kaizen program” do 8. aprila 2014. godine.

Detalje poziva, prijavu i ostalu dokumentaciju naći ćete ovde.

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštit

nis-logo gasprom neftNIS

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS a.d. Novi Sad pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na Konkursu imaće projekti čije su ciljne grupe deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe i druge osetljive kategorije stanovništva, kao i projekti koji unapređuju fizičke uslove za dugoročni razvoj prioritetnih oblasti konkursa.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, sportska udruženja i strukovna udruženja sa sedištem na teritorijama opština i gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak. Lokalne institucije mogu biti partneri na projektima, ali udruženja moraju biti nosioci projekata. Ukoliko jedan projekat sprovodi više udruženja u partnerstvu, jedno udruženje mora biti nosilac projekta.
Jedino organizacije sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.

Neformalne grupe, pojedinci, institucije, preduzeća i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju biti realizovane na teritorijama opština i gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Svaka organizacija ili ustanova može prijaviti najviše tri projekta za realizaciju u 2014. godini, ali samo jedan može biti finansiran.

Kroz Konkurs se neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Rokovi i način prijavljivanja

  • Konkurs je otvoren od 14.03.2014. godine do 04.04.2014. godine do 16 časova.
  • Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od juna 2014. godine.
  • Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 31.12.2014. godine.

Za učešće na Konkursu, potrebno je poslati:
•    popunjen Obrazac za prijavu
•    popunjen Obrazac budžeta
•    popunjenu Tabelu aktivnosti

Obrazac za prijavu, Obrazac budžeta, Tabelu aktivnosti možete preuzeti na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu

Predlozi projekata se mogu podneti na dva načina:
•    putem sajta

Obrazac za prijavu dostupan je na veb sajtu zajednicizajedno.nis.eu. U slučaju podnošenja predloga projekta online, potrebno je podneti svu dokumentaciju na ovaj način, a ne putem imejla.
•    putem imejl adrese

Kompletnu dokumentaciju treba poslati na imejl adresu zajednicizajedno@nis.eu najkasnije do 04.04.2014. do 16 časova.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično), na neadekvatnom obrascu, ili na drugu adresu, neće biti razmatrane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Način objavljivanja rezultata
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu i sajtovima lokalnih samouprava (Beograda, Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama, do 30.05.2014. godine.

Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. Novi Sad www.nis.eu
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na imejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu

Detaljnije o konkursu

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

Rok za podnošenje prijave je 04.04.2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs – nabavka nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavka ostale opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – nabavka nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavka ostale opreme na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za

1.Nabavku protivgradnih mreža sa naslonom на поврšini od 0,5 ha od 10 хa na teritoriji AP Vojvodine u visini do 60% od ukupne vrednosti opreme bez PDV-a.
Iznos podsticajnih sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od  800.000,00 dinara po hektaru.
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 220.000.000,00 dinara.

2.Nabavku boks paleta za berbu i skladištenje voća od 100 od 1000 paleta u visini do 50% od ukupne vrednosti bez PDV-a. Maksimalno 100 paleta/ha zasada voća.
Iznos podsticajnih sredstava po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 4.000,00 dinara za nabavku једне boks palete.
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 40.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju:
–  fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;
–  pravna lica – registrovana poljoprivreda gazdinstava.

Podnosioci prijava moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs traje: do 30.09.2014.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2014. godini

1. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije bez PDV-a.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 60.000.000,00 dinara.

3. Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine. Zaštićeni prostor za koji se konkuriše mora biti postavljen na teritoriji AP Vojvodine

Namena i visina podsticaja
Podsticaj je namenjen za nabavku opreme i to za:
1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumska, pocinkovano čelična, čelična i plastična);
2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;
3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
4. mreže za senčenje objekta;
5. sisteme za navodnjavanje kap po kap;
6. instrumente za merenje nivoa CO, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i
7. sistem za zagrevanje.

Maksimalni iznos podsticaja za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, pod tačakama 1-6 je 550 dinara/m, a ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara po prijavi.

Maksimalni iznos podsticaja za sisteme za zagrevanje tačka 7 je 1000 dinara/kw, a ne može biti veći od
500.000,00 dinara po prijavi.

Konkurs je otvoren zaključno sa 31.10.2014.

Detalji konkursa

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini, finansirati, odnosno sufinansirati postojeće usluge socijalne zaštite, programe podrške, mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite-udruženja građana u ukupnom iznosu od
40.000.000,00 dinara, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece, mladih, odraslih i starih.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini, za finansiranje, odnosno sufinansiranje postojećih usluga socijalne zaštite, programa podrške, mera i aktivnosti, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja; nasilja i
eksplotacije i žrtve trgovine ljudima, odraslih i starih: čije je blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara od čega:
– ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 30.000,000,00 dinara i
– pružaocima usluga socijalne zaštite-udruženjima građana u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Finansirati, odnosno sufinansirati će se postojeće usluge socijalne zaštite, programi podrške, mere i aktivnosti čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama navedenih korisnika i to sledećih usluga: dnevne usluge u zajednici i druge aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u porodici i neposrednom okruženju; usluge podrške za samostalan život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u društvu; savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i poboljšanje i unapređenje kvaliteta usluge
smeštaja u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite-udruženja građana upisani u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu APV“, odnosno u dnevnom listu „Danas“. (04.04.2014.)

Detalji konkursa

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača

consumer-protectionMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija raspisuje Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu sa temom: Pružanje pravne pomoći potrošačima savetovanjem i postupanjem po prigovorima potrošača.

Osnov za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu su: Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11- dr. zakoni), Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12 i 94/13), član 131. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 73/10) i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/13).

Podnosioci predloga programa: pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa, ima samo ono udruženje za zaštitu potrošača koje je evidentirano u skladu sa Pravilnikom o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 32/11), a čije je sedište u regionu za koji konkuriše.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi.

Ukupno će biti izabrana četiri programa udruženja za zaštitu potrošača i to po jedan za svaki od sledećih regiona:
1. Vojvodina,
2. Šumadija i Zapadna Srbija,
3. Južna i Istočna Srbija i
4. Beograd.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/13) i iznose ukupno 7.000.000,00 (slovima: sedammiliona) dinara. Iznos sredstava za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu iznosi:
– najmanje 1.400.000,00 (slovima: jedanmiliončetiristotinehiljada) dinara, a najviše 1.600.000,00 (slovima: jedanmilionšeststotinahiljada) dinara za region Vojvodine; region Šumadije i Zapadne Srbije i region Južne i Istočne Srbije po programu i
– najmanje 2.000.000,00 (slovima: dvamiliona) dinara, a najviše 2.200.000,00 (slovima: dvamilionadvestotinehiljada) dinara za region Beograda.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

Rok za podnošenje prijava predloga programa je  4. april  2014. godine do 16 časova.

Ostala pravila i uslovi konkursa nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Odeljenju za zaštitu potrošača, e-mail adresa: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Detaljnije

Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti  u 2014. godini za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata

Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), a u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) razvrstana kao srednja pravna lica (u daljem tekstu: srednja privredna društva).

1.2. Namena bespovratnih sredstava
Sredstva se mogu koristiti za:

a) sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.);

b) sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda.

1.3. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju srednja privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu;

2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

5) da su registrovani u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti;

6) da nisu u teškoćama, a prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13);

7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da su osnovana najkasnije u 2009. godini;

9) da su u periodu od 1. januara 2013. godine do dana podnošenja zahteva srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti imala najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, odnosno najmanje 100 zaposlenih za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti;

10) da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanju stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

1.4. Opravdani troškovi i finansijski okvir
a) Sufinansiraće se troškovi aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata koje srednja privredna društva realizuju u fazi priprema za usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod. Planom/projektom usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod moraju biti predviđene faze i aktivnosti po fazama. Plan mora biti izrađen i overen od strane stručnog lica i prihvaćen od strane odgovornog lica u privrednom društvu.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autnomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za sufinansiranje infrastrukturnih troškova za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

b) Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda (obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda u tehničkom i tehnološkom smislu) sufinansiraće se samo sledeći opravdani troškovi:
– izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod;
– izrade prototipa proizvoda;
– testiranja/ispitivanja prototipa;
– izrada kataloga novog proizvoda.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autnomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje prototipa izuzetno se mogu priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom privrednog subjekta i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta,  inovacionog centra,  laboratorije i konsultantske kuće.
Iznos odobrene bespovratne pomoći za razvoj novog proizvoda ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

Kod troškova kataloga novog proizvoda sufinansiraće se troškovi pripreme i izrade kataloga koji treba da sadrži informacije o srednjem privrednom društvu, novom proizvodu i asortimanu ostalih proizvoda sa njihovim osnovnim karakteristikama i podatke o regionalnoj lociranosti privrednog društva.

1.5. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za sufinansiranja infrastrukturnih troškova:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1a;

2) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2a;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3a;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4a;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5a;

6) overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine

7)potpisan ugovor i plan aktivnosti uvođenja standarda podnosioca prijave sa konsultantskom kućom koja uvodi standard sa referencama privrednog subjekta pružaoca usluga i biografijama angažovanih pružaoca usluga;

8) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

9) original (ili overena kopija) potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

10) original potvrda nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

11) sve neophodne dozvole (kopije rešenja) nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

12) predugovor/ugovor podnosioca prijave zaključen sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata) overen i potpisan  koji sadrži jasno definisan obim aktivnosti, vremenski plan realizacije aktivnosti i cenu aktivnosti  izraženu u dinarima bez poreza na dodatu vrednost (sa referencama privrednog subjekta izvođača aktivnosti sa biografijama glavnog tima izvođača radova).

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za namene sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda:

1)  pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1b;

2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2b;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3b;

4) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4b;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5b

6) ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog eksperta;

7) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. I 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

8) original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

9)  overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine;

10) original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom i završena, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom Ministarstvu. Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

2. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata

2.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS” br. 74/10 i 4/12).

2.2.Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstava su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora;

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl). Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori;

2)    projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3)    regeneracija braunfild lokacija;

4)    uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

2.3.Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA koje ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;
5)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.
2.4.Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:
Za projekte ARRA Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 1.000.000,00 dinara.
Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
Sufinansiraće se opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacije.
Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

2.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;
2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);
3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
5)potvrdu nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
6) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;
7) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;
8) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;
9) rešenje o akreditaciji;
10) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;
11) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Sve aktivnosti za koje se traži sufinansiranje u okviru projekta, moraju da budu završene do 30.juna 2015. godine.
3.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaju se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd.
Za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.
Za meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija  u realizaciji regionalnih projekata prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.
Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi  www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4166 Željko Sokanović i 011/333-4184 Milica Mihailović ili imejlom na elektronsku adresu Ministarstva regionalni.razvoj@mrrls.gov.rs

Detalji

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 27/14) Republika Srbija Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

Meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

1.2.Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.
Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori.
2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;
3) regeneracija braunfild lokacija;
4) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;
5) projekti javno-privatnog partnerstva;
6) urbano-ruralni projekti;
7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

1.3.Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave;
3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi;
4) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora pre podnošenja prijave Ministarstvu.

1.4.Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:
Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, a koji ne može preći iznos od 2.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost  i to u zavisnosti od nivoa razvijenosti na sledeći način:

1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 35% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz treće i četvrte grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

3) do 20% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz prve i druge grupe bez poreza na dodatu vrednost.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanja stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Sve aktivnosti koje budu odobrene za sufinansiranje moraju biti završene do 30. juna 2015. godine.

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane Ministarstva u 2012, 2013. i 2014. godini.

1.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

3)overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca prijave za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

5) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

6) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

7) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1.januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;

8) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

2.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi  www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4165 Milica Adamović, 011/333-4175 Jovanka Jovanović, ili imejlom na elektronsku adresu: milica.adamovic@mrrls.gov.rs i jovanka.jovanovic@mrrls.gov.rs.

Detaljnije

Master stipendije KIC konzorcijuma

eit logoEVROPSKI INSTITUT ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU – THE EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY – EIT

Master stipendije KIC konzorcijuma

Evropski institut za inovacije i tehnologiju (The European Institute of Innovation and Technology – EIT) je telo osnovano (Odlukom broj 294/2008. Evropskog parlamenta i Saveta EU), sa sedištem u Budimpešti, u Mađarskoj.

Misija Instituta je da se obezbedi evropski održivi razvoj i obnovi inovacioni kapacitet EU. Evropski institut olakšava put od ideje do proizvoda, od labaratorije do tržišta, od studenta do preduzetnika. Da bi se to postiglo, Institut vrši spajanje visokog obrazovanja, istraživanja i biznisa, a kroz tzv. Zajednice znanja i inovacija (Knowledge and Innovation Communities – KICs).

Jedna od takvih Zajednica znanja i inovacija je KIC InnoEnergy SE (Knowledge Innovation Community InnoEnergy Societas Europaea), koja je posebno posvećena inovacijama i održivoj energiji. KIC InnoEnergy SE je konzorcijum od preko 80 partnera (kompanija, istraživačkih instituta i škola biznisa), koji je pokrenuo sedam master programa u 16 obrazovnih ustanova širom EU:
1. Aalto University School of Science and Technology, Finland;
2. Eindhoven University of Technology (TU/e), the Netherlands;
3. Esade Business School, Spain;
4. Grenoble Ecole de Management, France;
5. Grenoble Institute of Technology (INP), France;
6. Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA Lyon), France;
7. Instituto Superior Tecnico (IST), Portugal;
8. Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany;
9. KU Leuven, Belgium;
10. ParisTech Paris Institute of Technology, France;
11. Politecnico di Torino (PoliTo), Italy;
12. Royal Institute of Technology (KTH), Sweden;
13. Silesian University of Technology, Poland;
14. Technical University of Catalonia (UPC), Spain;
15. University od Science and Technology (AGH), Poland;
16. Uppsala University, Sweden.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralni i Istočnu Evropu (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – REC) je nestranačka, nezavisna, neprofitna međunarodna organizacija, čija je uloga pružanje pomoći u rešavanju problema u životnoj sredini u Centralnoj i Istočnoj Evropi. REC sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje između nevladinih organizacija, vladinih institucija, biznis sektora i drugih partnera. REC su 1990. osnovale Sjedinjene Američke Države, Evropska komisija i Mađarska, a rad REC-a je danas zasnovan na Povelji, koje su potpisale vlade 28 zemalja i Evropska komisija i na međunarodnom ugovoru potpisanom sa Vladom Mađarske. Kancelarije REC-a se nalaze u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Hrvatskoj, Letoniji, Litvaniji, Albaniji, Mađarskoj, Makedoniji, Turskoj, Slovačkoj, Poljskoj i Sloveniji.
Uloga REC-a je da obezbedi promociju KIC InnoEnergy SE master programa studentima u Srbiji i bude od pomoći pri apliciranju.

KIC InnoEnergy SE master programi su:
1. MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy;
2. MSc EMINE = European Master in Innovation in Nuclear Energy;
3. MSc ENTECH = Energy Technologies;
4. MSc RENE = Renewable Energy;
5. MSc SELECT = Enironmental Pathways to Sustainable Energy Systems;
6. MSc SENSE = Smart Electrical Networks and Systems;
7. MSc ENERGY for Smart Cities – Efficient Energy for Smart Cities.

Sva pitanja se mogu postaviti na engleskom jeziku direktno na email Konzorcijuma KIC InnoEnergy SE – masterschool@kic-innoenergy.com, a detaljne iformacije se nalaze na sajtu www.kic-inoenergy.com/

Kontakt osoba u REC Srbija je Andrej Dimitrijević – adimitrijevic@rec.org

Rok: 30.04.2014. godine.

Detalji konkursa