Arhiva ‘Konkursi’

Obaveštenje klijentima, saradnicima i poslovnim partnerima o novoj adresi ICR-a

selidbaPoštovani, obaveštavamo Vas o  novoj adresi ICR-a.

Od 15. janura 2014. godine sedište ICR-a se nalazi na novoj adresi, u zgradi opštinske uprave Kanjiža,  Glavni trg 1., I sprat, kancelarija br. 33.

Ostali podaci su nepromenjeni.

I u buduće želimo da pomognemo da na najlakši način dobijete  potrebne informacije na vreme, a samim tim dobijate mogućnost  da se pravilno organizujete.

Takmičenje za najbolji biznis plan

rb-article2013AMBASADA SAD U SRBIJI

Takmičenje za najbolji biznis plan

Best business plan competition – za mlade koji imaju poslovne ideje
The US Embassy Belgrade is seeking entries from young people aged 18-25 for the fourth annual Ron Brown Apprentice Program. Through the program, the Embassy invites Serbian students to come up with the next Facebook, Apple iPhone, or hybrid car. The program aims to promote entrepreneurism and sound business practices and to increase self-employment among youth. The U.S. Embassy will determine the winners of the Serbian competition who will then go on to compete in a region-wide contest for the best business plan. In a format similar to that of Donald Trump’s The Apprentice, competitors will pitch their ideas to a panel of successful business people from the region who will evaluate the projects and select the top three.

Why Apply?
•    Two submissions will travel to Zagreb to compete in the region-wide Apprentice program and also attend the Ron Brown Forum: The Future of Energy, April 14-15.
•    Attending the Brown Forum provides an opportunity to network with some of the most influential venture capitalists and entrepreneurs from Europe and the United States. Previous Ron Brown Apprentice competitors have won seed money for their projects, received internships with major companies and met career mentors.
•    Travel expenses will be covered by the Public Affairs Office of the U.S. Embassy in Belgrade.

How to Apply
•    Submissions must be a one-page business abstract, in English; the second page should include the full budget for the proposed business venture. A panel of Embassy experts will select the winners for the Serbian competition, who will be notified by beginning of March.
•    Submissions are due by midnight, February 21, 2014. Send your business plans to the U.S. Embassy at usembassyserbia@gmail.comusembassyserbia@gmail.com with “The Ron Brown Apprentice Program” in the Subject field of the e-mail.
•    You must be between the ages of 18 and 25 to apply. Each participant must also submit a CV and basic biographical information – name, age, school/university, email, and phone number.
•    Business plan submissions that do not comply with the U.S. Embassy guidelines or contain prohibited, inappropriate, irrelevant, or copied content will be disqualified and removed from the selection.
•    Business plans must be sent to the U.S. Embassy at usembassyserbia@gmail.com The Ron Brown Apprentice Program” in the Subject field of the e-mail. Each participant must also submit a CV and basic biographical information – name, age, school/university, email, and phone number.
•    Business plan submissions that do not comply with the U.S. Embassy guidelines or contain prohibited, inappropriate, irrelevant, or copied content will be disqualified, removed from the selection, and not considered for a prize. If you have questions on the contest, please address usembassyserbia@gmail.com, subject: “The Ron Brown Apprentice Program.”

Link

Poziv za projekte neformalnih i formalnih grupa mladih

divac omladinski fond logoDIVAC OMLADINSKI FONDOVI

Poziv za projekte neformalnih i formalnih grupa mladih

Projekat „Divac Omladinski Fondovi“ se sprovodi u pet opština u Srbiji: Vršac, Vlasotince, Vladičin Han, Kanjiža i Prijepolje.

Svakim opštinskim Divac Omladinskim Fondom upravlja deset članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa te opštine.

Ko može podneti predlog projekta Divac Omladinskom Fondu?
•         Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji opština koje su uključene u projekat;

Šta Divac Omladinski Fond podržava?
•    Do 20 projekata u svakoj opštini
•    Projekte vrednosti od 40.000 do 80.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanje, obrazovanja, aktivizma i volonterizma
•    Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
•    Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim  sredinama;
•    Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Divac Omladinskog Fo

Kako podneti predlog projekta?
Zainteresovani mladi mogu popuniti formu predloga projekta koju mogu preuzeti na www.stvarnovazno.org  i poslati je na mejlove za:
•    Vršac (vrsac@divac.com)
•    Vlasotince (vlasotince@divac.com)
•    Vladičin Han (vladicinhan@divac.com)
•    Prijepolje (prijepolje@divac.com)
•    Kanjiža (kanjiza@divac.com)

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 27. februar 2014.

Šta nakon prijave predloga projekta?
Najkasnije do 15. marta 2014. ćete biti obavešteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i bićete pozvani na intervju sa članovima odbora DOF-a. Na intervju je potrebno da dođu najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe. Intervjui će biti održani krajem marta 2014. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvu selekciju, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora Divac Omladinskog Fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?
Divac Omladinski Fond će vas obavestiti o konačnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 1. aprila 2014. godine.
Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 1. aprila do 30. juna 2014. godine.

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

heartacheMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU

Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje kardiovaskularnih bolesti i unapređenje dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2014. godini su :

1. procena rizika od kardiovaskularnih bolesti
2. rano otkrivanje srčane insuficijencije
3. stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti, koje ne može trajati duže od 30 dana,   pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže
d) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti kao i da je dostavila svoju pismenu saglasnost na sprovođenje edukacije do dana podnošenja prijave projekta.
e) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) predviđene edukacijom ne primenjuju u nekoj od zdravstvenih ustanova sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite na teritoriji Republike Srbije kao i da zdravstvena ustanova nije u proteklih 5 godina upućivala zdravstvene radnike na istu ili sličnu edukaciju na teret sredstava  budžeta Republike Srbije.

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacije lekara specijalista u maksimalnom iznosu od 250.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove predlaže kriterijume za izbor kandidata direktoru zdravstvene ustanove ;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za usavršavanje.

Napomena: Ministarstvo zdravlja će odobriti najviše 2 (slovima: dve) edukacije u toku 2014. godine.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju preporučenom poštom i putem elektronske pošte,  uz napomenu  „Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.

Uz prijavu za projekat pod tačkom 3. zdravstvena ustanova je obavezna da dostavi i :
•    listu izabranih kandidata koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure
•    okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije na osnovu tri ponude)
•    pozivno pismo
•    kadrovsku strukturu iz oblasti kardiološke zdravstvene zaštite
•    zaveden putni nalog u protokolu ustanove
•    overen putni nalog od strane ovlašćenog lica i koordinatora projekta
•    naznačen datum i vreme polaska  i povratka sa puta
•    razlog putovanja – navesti aktivnost zbog koje se putovalo
•    tačno utvrđena dnevnica za putovanje: broj časova provedenih na izvršenju aktivnosti i službenom putu ( u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, «Službeni glasnik» RS  broj 98/07).

U suprotnom, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja (25.02.2014.).

Kontakt osobe u  Ministarstvu zdravlja:
dr Jugoslav Kelečević, E-mail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
dr Goran Bilek, E-mail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović, E-mail:filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel: 011/2699-505

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

cancer ribbonsMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU

Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju :
1.    jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje skrininga u pogledu obezbeđivanja dovoljnog broja obučenog kadra;
2.    uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga;
3.    unapređenje kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane sredstavima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja, odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta;  troškove finansijskih usluga.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

Napomena: Edukacije iz oblasti skrininga mogu sprovoditi isključivo sertifikovani supervizori.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja. Predloge projekata sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem preporučene pošte i putem elektronske pošte, uz napomenu  „Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite Srbija protiv raka” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok podnošenja projekata je 30 dana  od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva  zdravlja (25.02.2014.)

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Jugoslav Kelečević, Email:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
dr Goran Bilek, Email:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović, Email:filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel: 011/2699-505

Detaljnije

Javni poziv za izbor izlagača iz Autonomne Pokrajine Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača iz Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na:
1. Međunarodnoj turističkoj berzi „ITB BERLIN 2014″, koja se održava u Berlinu, od 05. –09.03. 2014. godine, i
2. Međunarodnom sajmu turizma MITT koji se održava u Moskvi od 19. – 22.03. 2014.,
u organizaciji Turističke organizacije Srbije

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru programa zajedničkog nastupa, u organizaciji Turističke organizacije Srbije, će predstaviti izlagače na pomenutim manifestacijama koji imaju formiran turistički proizvod.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
– Banje – specijalne bolnice iz Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– Hoteli visoke kategorije (5*) iz Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– Turističke agencije, privredni subjekti i turistički klasteri koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom

Izlagačima će na štandu biti obezbeđen – zajednički izložbeni prostor sa pultom i vitrinom, registracija učešća, prevodilačke usluge tokom trajanja izložbe, pomoć u organizovanom transportu, medijska promocija zajedničkog učešća na izložbi.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja, ulaznica i promotivnog materijala, izlagača koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata.

Popunjene i pečatom overene Upitnike dostaviti na e-mail adresu miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs ili putem faksa broj 021/557-084.

Kontakt telefon 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 29. JANUARA 2014.

Detaljnije

Javni poziv za izbor izlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2014 u Budimpešti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2014 u Budimpešti od 27. 02. do 02.03. 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na svom štandu, na sajmu u Budimpešti predstaviti turističke potencijale opština i gradova i turističke proizvode sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
– Turističke organizacije opština i gradova i turistički klasteri sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– Turističke agencije i privredni subjekti koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja i promotivnog materijala, izlagača koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata.

Popunjene i pečatom overene Upitnike dostaviti na e-mail adresu miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs ili putem faksa broj 021/557-084.
Kontakt telefon 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 29. JANUARA 2014.

Detaljnije

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj:

1.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
2.    Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom
3.    Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa kroz različite humanitarne programe.
Sredstva za Stalni otvoreni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekta mogu biti isključivo:
1.    registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
2.    direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
1.    obrasci – Prijavni formati – Aneks 1 i Aneks 2 (dostupni na internet adresi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs)
2.    akt o registraciji (uverenje da je udruženje upisano u registar nadležnog organa) i  kopija statuta udruženja
3.    ukoliko se projekat prijavljuje u partnerstvu obaveznu dokumentaciju čine i Protokol o saradnji odnosno partnerstvu, Statut i akt o registraciji partnera.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 28.11.2014. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs ili na na telefone: + 381 11 361 34 93 i + 381 11 36 20 928.

Detalji

Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

gradimo zajednoMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

U cilju poboljšanja uslova za život i rad građana u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

Sredstva za finansiranje 50% ukupne vrednosti svih projekata u okviru Programa, u iznosu od 204.995.000 dinara,  obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu iz zajma Evropske investicione banke. Preostala sredstva u visini od 50% obezbeđuju se iz budžeta jedinica lokalne samouprave.

Sredstva su namenjena finansiranju realizacije lokalnih i regionalnih infratsrukturnih projekata u oblasti:
•    putne infrastrukture
•    infrastrukture u oblasti obrazovanja i naučnih istraživanja
•    infrastrukture u oblasti školskog sporta  (školske sportske sale i tereni)
•    zdravstvene i socijalne infrastrukture
•    kulturno-istorijskog nasleđa

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat. Ukoliko se prijavljuje regionalni projekat, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju projekat.

Jedinica lokalne samouprave može podneti jedan predlog projekta za dodelu sredstava.
Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete.

Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa. Na predloženu listu projekata mora se pribaviti saglasnost Evropske investicione banke.

Rok za prijavu projekta po ovom javnom pozivu ističe 21. februara 2014. godine.

Detaljnije

Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

poslovne zoneMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

U cilju stvaranja povoljnih uslova za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program mera za podršku razvoja poslovnih zona.

Sredstva za realizaciju Programa predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i iznose 466.522.000 dinara. Ova sredstva su opredeljena za realizaciju sledećih mera:
1. Mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona
2. Mera unapređenja drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija

U okviru svake od navedenih mera, finansiraće se učešće u izradi i kontroli tehničke dokumentacije i izvođenju radova, u skladu sa uslovima predviđenim Programom i Javnim pozivom.

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat. Ukoliko investiciju realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju projekat.

U okviru svake mere, podnosioci prijave projekta mogu podneti po jedan predlog projekta za dodelu sredstava, i to jedan za učešće u finansiranju izrade i kontrole tehničke dokumentacije i jedan za učešće u finansiranju realizacije projekata.

Ministarstvo će, u skladu sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, učestvovati u finansiranju odobrenih projekata u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to u visini od:
1.     90 % za jedinice lokalne samouprave iz  IV grupe razvijenosti;
2.     60 % za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti;
3.     30 % za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti;
4.     20 % za jedinice lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti;

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu („Službeni glasnik RS“ br. 5/2014 od 22. januara 2014.) utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete. Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa.

Rok za prijavu projekta ističe 21. februara 2014. godine.

Detaljnije o konkursu