Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs – Sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture

Long-Road---1600x1200-Wallpaper-jpgPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini za sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru aktivnosti Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara (Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).

Namene Konkursa su:

  • sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova, ili
  • sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza, ili
  • sufinansiranje izgradnje biciklističkih odnosno pešačko-biciklističkih staza sa posebnim akcentom na turističke destinacije.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i razvoj biciklističkog saobraćaja u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave u AP Vojvodini. Lokalne samouprave mogu da konkurišu isključivo sa jednom prijavom za jednu od namena Konkursa. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti, odnosno projekti tehničke regulacije saobraćaja. U slučaju da se prijava odnosi na više lokacija, za svaku je potrebno dostaviti odgovarajuću projektnu tehničku dokumentaciju.

2. Najveći iznos traženih sredstava je ograničen po prijavi na 3.000.000,00 dinara.
Minimalno sopstveno učešće lokalne samouprave je 20% u odnosu na ukupnu vrednost investicije sadržane u prijavi. Prednost pri odlučivanju za dodelu sredstava imaju lokalne samouprave, koje obezbede veće sopstveno učešće.

3. Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za unapređenje saobraćajne infrastrukture u 2014. godini”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijave je 20.06.2014. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon:021 487 43 24 ili e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Detalji konkursa

Program obuke za započinjanje biznisa i dodela bespovratnih sredstava

USAID

Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoja privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji u 2014. godini

Pravo za učešće imaju kandidati iz 12 opština južne i jugozapadne Srbije (Vranje, Leskovac, Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš

Rok za prijavu: 06.06.2014. godine.

Detalji

Aktivne zajednice

TRAG FONDACIJA

Aktivne zajednice

Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 400.000 dinara (3.500 evra) incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Za finansijsku pomoć mogu konkurisati i registrovane i neformalne grupe, dok predlozi projekata mogu biti pisani na srpskom, romskom, mađarskom ili albanskom jeziku. U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora. Naše iskustvo je pokazalo da uključenje različitih subjekata u zajednici omogučava kreativnija, potpunija i trajnija rešenja problema.

Rezultati ovih projekata na najbolji način pokazuju da pozitivne promene u mnogim slučajevima ne zavise toliko od količine novca, koliko od volje, entuzijazma i znanja, i da mnogi od problema sa kojima se susrećemo mogu biti rešeni i sa manje sredstava nego što se obično pretpostavlja.

Program Aktivne zajednice se realizuje u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kao i Fondacije Čarls Stjuart Mot, Fondom braća Rokfeler i Balkanskim fondom za demokratiju.

Rok za konkurisanje: Konkurs je otvoren do 5. juna 2014. do 17 časova.

Detalji

Konkurs – Službena upotreba jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2014. godinu

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. juna 2014. godine.

Detalji konkursa

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 13. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- „INTERAGRO 2014″ u Bijeljini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 13. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- „INTERAGRO 2014″ u Bijeljini (BiH) od 17. do 20. septembra 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 13. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu „INTERAGRO 2014″ u Bijeljini predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju privredni subjekti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine i to:

– Privredni subjekti čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koji su zainteresovani za dobijanje znaka,

– Privredni subjekti kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda,

– Privredni subjekti proizvođači poljoprivredne mehanizacije,

– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora,

– Izvoznici i potencijalni izvoznici iz poljoprivredno – prehrambenog sektora,

– Udruženja sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, dopremanje robe – sajamskih eksponata, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 24. 05. 2014.

Detalji

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 52. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 52. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija) od 23. do 28. avgusta 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 52. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju privredni subjekti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine i to:

– Privredni subjekti čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koji su zainteresovani za dobijanje znaka,

– Privredni subjekti kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda,

– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora,

– Izvoznici i potencijalni izvoznici iz poljoprivredno – prehrambenog sektora,

– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, dopremanje robe – sajamskih eksponata, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Fax 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 24. 05. 2014.

Detalji

Javni poziv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 47. Sajmu privrede u Celju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 47. Sajmu privrede u Celju (Republika Slovenija) od 10. do 15. septembra 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 47. Sajmu privrede u Celju predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– privredni subjekti koji se bave proizvodnom delatnošću,

– privredni subjekti koji ostvaruju izvoz robe,

– privredni subjekti koji su u potencijalni izvoznici,

– privredni subjekti koji imaju poslovni interes za nastup na Sajmu u Celju.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore, kao i troškovi organizovanog prevoza sajamskih eksponata.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Fax 021/557 084

Javni poziv je otvoren do 24.05.2014. godine.

Detalji

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini

I DODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu mogu da učestvuju:

•    samo preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (u daljem tekstu: Podnosilac prijave);

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    kopija Rešenja Agencije za privredne registre (APR) o upisu u Registar – sa opisom delatnosti za koju je registrovan;
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavi.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih,
dokumentarno-igranih i  dokumentarnih filmova u 2014. godini)

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom 2013. godine dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

10.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA

Pored prijave podnete na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
•    dva primerka scenarija;
•    dve potpisane recenzije;
•    listu autora sa kratkom biografijom;
•    detaljan finansijski plan za realizaciju filma;
•    iznos sredstava podnosioca prijave u finansiranju realizacije filma;
•    podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima i sl. (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma).

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih, na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i koje zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma:
– da su od posebnog društvenog značaja za kinematografiju i da doprinose razvoju kinematografije u AP Vojvodini;
– da u sadržinskom i umetničkom pogledu predstavljaju značajan doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
– da doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
– da svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
– da ostvaruju skladan razvoj filmske umetnosti u AP Vojvodini i podstiču interkulturalnost i multikulturalnost;
– da podstiču dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu i mlade u kulturi;
– podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
– da afirmišu kinematografiju  AP Vojvodine u inostranstvu.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Budžet niskobudžetnog filma ne sme preći iznos od 900.000,00 evra u dinarskoj protivrednosti.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija), prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje), za plaćanje stalnih troškova (grejanja, struje, itd), plata zaposlenih i troškova reprezentacije sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Detalji

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini koji se odnose na:
1.    muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, festivali, radionice, ples)
2.    likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
3.    književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije)
4.    pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, festivali, radionice, nagrade)
5.    filmske prezentacije i filmske radionice
6.    video i multimedijalno stvaralaštvo
7.    međuregionalnu saradnju (u okviru tačaka 1.- 6.)

II   USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi, a čiji se projekti/programi realizuju i prezentuju na teritoriji AP Vojvodine, kao i projekti/programi koji promovišu savremeno umetničko stvaralaštvo regiona u zemlji i inostranstvu, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko doprinosi razvoju kulture i umetnosti AP Vojvodine.

2.    Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše tri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3.    Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu konkursne Prijave za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5.    Uz overenu i potpisanu prijavu se podnosi:
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan (ukoliko je došlo do promena u odnosu na postojeće podatke u Izvodu, dostaviti i kopiju Rešenja kojim su te promene odobrene),
–  fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju  i
– alternativno: mišljenje, preporuka ili recenzija o projektu (najviše na jednoj strani a preporuku, mišljenje ili recenziju ne može dati osoba koja učestvuje u organizaciji ili izvođenju programa).

6.    Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine – pisarnica, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

7.    Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2013. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje

9.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje  Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

11.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

12.    Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona :
021/487 4560- muzičko, muzičko-scensko stvaralaštvo
021/487 4507 – likovno i primenjeno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo
021/487 4264 – pozorišno stvaralaštvo,  filmske prezentacije i filmske radionice,  video i multimedijalno stvaralaštvo
021/487 4642 – međuregionalna saradnja

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće programe i projekte koji zadovoljavaju najmanje tri kriterijuma  navedena u članu 20. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 1/13).

Detalji

Konkurs – Sufinansiranje projekata finansiranih iz EU fondova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske Unije

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status):
1. Javna preduzeća i organizacije sa sedištem na teritoriji APV koj e nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta lokalne vlasti
2. Jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV i indirektni korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i indirektni korisnici budžeta Republike Srbiije
3. Ostali korisnici javnih sredstava sa sedištem na teritoriji APV

Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava, najkasnije do 31.10.2014. godine

Broj telefona za dodatne informacije:
021/487-47-20
021/487-47-26
021/487-43-27
021/457-719

Detalji konkursa