Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO O MLADINE I SPORTA

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 16. maj 2014. godine.

Detalji

Konkurs za za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 16. maj 2014. godine.

Detalji

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 12. maj 2014. godine.

Detalji

Stipendija za boravak studenata u Berlinu

Nemački Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu nudi stipendije visoko-kvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope. Mladim ljudima iz Srbije pruža se mogućnost da u toku petomesečnog boravka u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2015. godine upoznaju politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Stipendisti će u okviru svoje prakse aktivno učestvovati u radu kancelarije jednog od poslanika Bundestaga i tako se upoznati sa parlamentarnim sistemom i političkim procesom donošenja odluka u Nemačkoj.

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani Republike Srbije, imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su rođeni posle 1. marta 1985. godine.

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na web stranici: www.bundestag.de/ips

Rok za predaju aplikacija je 30. jun 2014. godine.

Za sva pitanja u vezi sa programom u ambasadi SR Nemačke na raspolaganju je gospođa Andrea Bibić-Vasović (ips@bele.diplo.de; 011-3064-318).

Konkurs za male prerađivačke kapacitete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za male prerađivačke kapacitete

Konkurs traje: do 06.10.2014.

Predmet konkursa je proširenje privrednih aktivnosti na selu. Podsticajna sredstva će se koristiti za sufinansiranje adaptacije objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda, nabavku opreme za preradu voća i povrća, grožđa, uljanih kultura, lekovitog, začinskog, aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, košnica i pčelinjih društava.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici registrovani na teritoriji AP Vojvodine:
1. Fizičko lice – nosilac i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
2. Zemljoradnička zadruga, registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
3. Preduzetnik – fizičko lice upisano u Agenciji za privredne registre i registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Za realizaciju Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje malih prerađivačkih kapaciteta u AP Vojvodini u 2014. godini predviđen je ukupan iznos do 46.277.915,00 dinara.

Detaljnije

Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

Konkurs traje: do 31.07.2014.

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava kojima će se sufinansirati podrška organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2014. godini, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima manifestacija iznosi 11.000.000,00 dinara.

Detaljnije

Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

1.     Uslovi konkursa
Na konkursu mogu učestvovati   opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Urebom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu, ( «Službeni glasnik RS» br.62/2013):
Alibunar, Bajna Bašta, Batočina, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Žabari, Ivanjica, Irig, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac,  Majdanpek, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Pazar, Opovo, Osečina, Paraćin, Prokuplje, Svilajnac,  Smederevska Palanka, Soko Banja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Čoka, Šid, Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Svrljig, Sečanj, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin i Crna Trava

Kriterijumi za pružaoce usluge
Lokalna samouprava mora angažovati pružaoca usluge u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti (čl.64., čl.65., čl.66. i čl.67.) koji ispunjava neke od sledećih kriterijuma:
•    Da je registrovana nevladina organizacija (udruženje građana);
•    Da je javna ustanova koja pripada sistemu socijalne zaštite;
•    Da je druga javna ustanova na lokalnom ili na regionalnom nivou;
1.3  Partnerstvo pružaoca usluga
Organizacija koja je odabrana od strane lokalne samouprave za pružaoca usluge, uslugu može pružati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.

USLUGE KOJE SE MOGU PODRŽATI U OKVIRU KONKURSA

  • dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju.
  • usluga podrške za samostalan život: stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu.

Korisnici usluga mogu biti sva lica koja imaju potrebu za socijalnom zaštitom. Direktni korisnici su deca, stari, žrtve nasilja i druge osetljive grupe, a indirektno, korisnici usluga su i odrasla i radno sposobna lica iz porodica teško zapošljivih lica i porodica lica direktno pogođenih ekonomskom krizom, koja se mogu angažovati na poslovima podrške direktnim korisnicima.

Sredstva namenjena finansiranju projekata lokalnih samouprava
Ukupna raspoloživa sredstva namenjena konkursu iznose 100.000.000,00 (stomiliona) dinara i  obezbeđena su od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u Budžetu Republike za 2014. godinu. Iznos sredstava za koje može konkurisati jedna lokalna samouprava ne može biti veći od 1.500.000,00 (jedanmilionpetstotinahiljada) dinara .

KRITERIJUMI ZA SADRŽAJ PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE PODNETI PRIJAVA
Trajanje: Finalizacija projekata očekuje se do kraja decembra 2014. godine.

Lokacija: Projekti se moraju realizovati na teritoriji opštine koja se prijavljuje.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave
Opština podnosilac prijave može da podnese najviše jedan projekat.

Modifikacije predloga projekta
Nakon isteka roka za dostavu predloga projekta, a pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata Ministarstva može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.

Kriterijumi za troškove koji se mogu uvrstiti u budžet projekta
Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata Ministasrtva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi
Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za sprovođenje usluge i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
•    budu stvarni troškovi pružaoca usluge ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta,
•    tokom realizacije projekta, budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima pružaoca usluge ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora, prihvatljivi troškovi uključuju: nabavke materijala i sredstava za rad, troškove osoblja koje pruža usluge korisnicima, tekuće troškove održavanja, komunalne usluge i slično.

Neprihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    opremanje i adaptacije objekata;
•    kupovina opreme;
•    edukacije;
•    dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira;
•    honorari za osoblje angažovano na poslovima upravljanja projektom;
•    troškovi kampanja.

Doprinosi opština
Svaki doprinos je dobrodošao i potrebno ga je iskazati u predlogu projekta i u narativnom budžetu. Opština obezbeđuje iz vlastitih sredstava naknade osoblja angažovanog na upravljanju projektom, kao i sve ostale troškove ukoliko su neophodni za sprovođenje projekta, a koje ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike ne finansira i u ovom konkursu se nalaze pod stavkom «neprohvatljivi troškovi».

KAKO SE PRIJAVITI I PO KOJOJ PROCEDURI
Razmatraće se samo one prijave koje su napravljene na utvrđenom obrascu za prijavu na konkurs. Obrazac za prijavu na konkurs treba da bude dostavljen u elektronskoj i štampanoj formi. Štampana forma treba da sadrži originalne potpise i zvanične pečate.

Prijave treba da budu popunjene od strane opštine koja podnosi projekat. Prijavu potpisuje i overava odgovorno lice iz lokalne samouprave (predsednik opštine, gradonačelnik).

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike se šalje obavezna dokumentacija:
•    Popunjeni formulari za prijavu (Dokument 1)
•    Tabelarni (Dokument 2) i Narativni (Dokument 3) budžet
•    Odluka lokalne samouprave o uspostavljanju usluge socijalne zaštite čije finansiranje se na ovom konkursu traži
•    Odluka o načinu i visini participacije korisnika

Potrebno je poslati:
•    Jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije, kao i CD sa navedenom dokumentacijom (Dokumenta se overavaju pečatom opštine)
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju ćirilicom na srpskom jeziku.

Gde i kako poslati prijave
Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:

Adresa
Ministasrtvo rada, zapošljavanja i socijane politike
Nemanjina 22-26 (II sprat C krilo, kancelarija br.15.)
11000 Beograd

Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke:
Prijava na konkurs za lokalne samouprave
Naziv opštine
Adresa opštine podnosioca prijave
«NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA»

Krajni rok za prijavu
Krajnji rok za slanje prijava je 5  maj 2014. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog datuma.

Detalji

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2013. godine

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2013. godine

Priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2013. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Rok za konkurisanje: 26. maj 2014. godine.

Detalji konkursa

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava – Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena

multifunctional sport pitchMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava za učešće u projektu: Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teritoriji Republike Srbije  

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje početak realizacije projekta Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija ili adaptacija i opremanje postojećih terena u multifunkcionalne sportske terene za četiri vrste sporta (rukomet, mali fudbal, basket i odbojku).

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za masovno bavljenje sportom svih segmenata populacije.

Sredstva za finansiranje projekta planirana su u budžetu Ministarstva za 2014. godinu, na poziciji 511 – Budžetski fond za finansiranje sporta.

Projektom je predviđena rekonstrukcija ili adaptacija postojećeg terena u multifunkcionalni sportski teren, dimenzija 23h44m, ukupne površine 1.012 m2, za četiri vrste sporta (rukomet, mali fudbal, basket i odbojku), sa završnim slojem od asfalta i pratećom opremom (golovi, koševi i stubovi sa mrežom za odbojku).
Realizacija projekta je predviđena u dve faze. Prvu fazu realizuje i finansira sredstvima budžeta jedinica lokalne samouprave, a drugu fazu realizuje i finansira Ministarstvo omladine i sporta. U prvoj fazi predviđeni su pripremni radovi, pripremanje podloge za završni sloj, odnosno svi potrebni radovi za saniranje postojećih dotrajalih terena,  izrada temelja sa nosačima za ugradnju opreme i radovi na odvodnjavanju ukoliko su predviđeni projektom, a u drugoj fazi radovi na postavljanju završnog sloja od dvoslojnog asfalta, obeležavanje terena i opremanje.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJAVU I KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

Prijavu za učešće u projektu može podneti jedinica lokalne samouprave ako je vlasnik, odnosno korisnik sportskog objekta – terena, uz saglasnost vlasnika, u skladu sa članom 117. stav 6. Zakona o sportu.

U postupku odabira jedinica lokalne samouprave za učešće u projektu ceniće se ispunjenost opštih uslova i kriterijuma, i to:
–    da je opredeljen postojeći sportski teren za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju u multifunkcionalni sportski teren dimenzija 23h44m, ukupne površine 1.012 m2;
–    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području jedinice lokalne samouprave, naročito s obzirom na obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
–    da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta, odnosno rekonstrukcija ili adaptacija;
–    da  su radovi na kapitalnom održavanju sportskog objekta mogući u skladu sa odgovarajućom planskom dokumentacijom;
–    da je zemljište na kojem se planira rekonstrukcija, odnosno adaptacija sportskog objekta u javnoj svojini;
–    da je sportski objekat u javnoj svojini;
–    da nosilac projekat iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova (prva faza), izrade tehničke dokumentacije sa tehničkom kontrolom, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

Pored navedenih opštih uslova ceniće se ispunjenost posebnih uslova i kriterijuma, i to:
–    da je u pitanju sportski teren koji je od značaja za razvoj sporta na širem području jedinice lokalne samouprave, naročito s obzirom na obim korišćenja i broj korisnika;
–    da je lokacija terena dostupna svima pod jednakim uslovima,
–    da jedinica lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi sportski teren, razvrstana u nižu grupu razvijenosti.
Obrazac za prijavljivanje dostupan je u Ministarstvu ili na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs.

Prijavu za učešće u projektu dostaviti na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 16. MAJA 2014. GODINE

Detalji

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:
o    kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
o    izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera (prijava do 15.05.2014.god.)
o    komasaciju (prijava do 20.06.2014.god.),
o    uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva (prijava do 5.05.2014.god.),
o    izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) (prijava do 5.05.2014.god.),
o    nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2014. godini (prijava do 1.09.2014.god.),
o    privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 15.05.2014.god.),
o    melioracija livada i pašnjaka (prijava do 15.05.2014.god.),
o    davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 1.09.2014.god.),
o    studijsko-istraživačke radove i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju (prijava do 5.05.2014.god.),
o    studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave (prijava do 5.05.2014.god.),.

Korisnici sredstava na osnovu ovog Konkursa mogu biti:
o    jedinica lokalne samouprave
o    fizičko lice;
o    poljoprivredna savetodavna i stručna služba: privredno društvo i preduzetnik
o    naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna institucija u oblasti  poljoprivrede i instituti u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija;
o    ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina;
o    privredno društvo i preduzetnik;
o    udruženje vodokorisnika;
o    zemljoradnička zadruga.

Sredstva za realizaciju ovih radova obezbeđuje se iz budžeta RS u ukupnom iznosu od 1500000 dinara i u visini učešća do 100%

Rok za prijavu: U zavisnosti od namene sredstava od 05.05.2014. do 1.9.2014.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Upravi za poljoprivredno zemljište, Obilićev venac 9-11 III sprat kancelarija 30 odnosno IV sprat kancelarija 41, sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „za konkurs-(navesti namenu ulaganja)“, za svaku namenu pojedinačno.

Detalji konkursa