Subvencionisanje troškova učešća na INVESTEXPO-u

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU Subvencionisanje troškova učešća na INVESTEXPO-u Konkurs za dodelu sredstava za subvencionisanje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na Novosadskom sajmu  „INVESTEXPO“ Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju subvencionisaće troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na Novosadskom sajmu investicija, nekretnina i energetike […]

Nastavi

Konkurs za nabavku matica riba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za nabavku matica riba Konkurs za sufinansiranje nabavke matičnog materijala – matica riba (autohtoni šaran – divlji tip i linjak) za veštačka mrestilišta u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini, bespovratnim sredstvima, sufinansiraće nabavku matičnog materijala – matica riba (autohtoni šaran – divlji […]

Nastavi

Socijalna tranzicija

BALKAN COMMUNITY INITIATIVES FUND (BCIF) Socijalna tranzicija Cilj programa Socijala tranzicija u Srbiji jeste da dodelom donacija podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima. Program ima za cilj da: – Promoviše i uvede alternativne metodologije i postupke u oblast socijalne zaštite (i […]

Nastavi