Arhiva ‘Konkursi’

Javni interes u medijima

Public-Information-MicFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Javni interes u medijima

Cilj programa

• Aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje“.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu.
• Intenzivirane aktivnosti OCD na odbrani slobode medija i nezavisnog novinarstva.
• Uspostavljen građanski nadzor nad poštovanjem javnog interesa u medijima (dostupnost i raznolikost medijskih sadržaja, transparentno i svrsishodno trošenje javnih sredstava i resursa, odgovornost i pouzdanost (samo)regulatornih mehanizama).

Kontakt
Dragan Kremer, koordinator programa
E-mail: dkremer@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

extremismFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

Cilj programa

• Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma.
• Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“.
• Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji na inovativne načine razotkrivaju i problematizuju trendove političke i društvene radikalizacije.

Kontakt
Radmila Maslovarić, koordinatorka programa
E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Inkluzivno obrazovanje

inclusive educationFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inkluzivno obrazovanje

Ciljevi programa

• Osiguranje održivosti koncepta inkluzivnog obrazovanja u obrazovnom sistemu.
• Efektivna zaštita prava na kvalitetno obrazovanje za sve.
• Stvaranje modela interkulturalnog obrazovanja.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Formirana proaktivna “Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja” koja se sastoji od nastavničkih (uključujući i nastavnike na manjinskim jezicima) i roditeljskih udruženja (uključujući i roditelje dece sa smetnjama u razvoju).
• Održiva primena Nacionalnog okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja i formulisane preporuke za delotvorno sprovođenje inkluzivnih obrazovnih politika.
• Vođenje strateških postupaka s ciljem sprečavanja diskriminacije u obrazovnom sistemu.

Kontakt
Tatjana Stojić, koordinatorka programa
E-mail: tstojic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

LGBTIQFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

Ciljevi programa

• Intenziviranje dijaloga između pripadnika LGBTIQ manjine i “većine”.
• Unapređenje zaštite individualnih ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno razumevanje LGBTIQ identiteta od strane „većine“ i de-tabuizacija LGBTIQ identiteta (kroz studije, kulturu, umetnost, medije).
• Povećana efikasnost i efektivnost rada državnih organa u zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Kontakt
Mihajlo Čolak, koordinator programa
E-mail: mcolak@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Poštovanje prava nacionalnih manjina

Interethnic-ToleranceFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Poštovanje prava nacionalnih manjina

Ciljevi programa

• Razvoj manjinskih politika i prakse poštovanja prava nacionalnih manjina.
• Unapređenje uslova za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Intenzivirana interetnička razmena.
• Povećano razumevanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina.
• Unapređenje manjinske kulturne autonomije.

Kontakt
Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Transparentnost i odgovornost

keep-honest-and-say-no-to-corruption-2FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Transparentnost i odgovornost

Cilj programa

• Prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa.
• Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije.
• Prošireno razumevanje da je zaštita konkurencije sredstvo za prevenciju korupcije.

Kontakt
Miodrag Milosavljević, koordinator programa
E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Izvor

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2015. godini

science-teachingMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2015. godini

Link

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2015. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:
1.    sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
2.    sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
3.    sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
4.    sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
5.    sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja;
6.    sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
7.    sufinansiranje studijskih boravaka studenata poslediplomskih studija i Stipendista Ministarstva u inostranstvu;
8.    sufinansiranje troškova obavljanja eksperimentalnog dela doktorata Stipendiste Ministarstva;
9.    sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
10.    sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u;
11.    pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka;
12.    edukacije i obuke za efikasno korišćenje pretplaćenih izvora;
13.    uključivanje naučnih časopisa koji izlaze u Republici Srbiji u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija posredstvom dodele DOI brojeva;
14.    izrada, održavanje i publikovanje nacionalnog citatnog indeksa proširenog punim tekstom radova i bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
15.    sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
16.    sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
17.    sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;

Konkursni rokovi su različiti.

Prijava na ovaj Javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Link

Javni poziv za izbor izlagača iz Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na Međunarodnoj turističkoj berzi „ITB BERLIN 2015″

ITB-Holiday-Inn-Berlin-City-Center-East-1360x700-Beitragsbild-900x405POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača iz Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na
Međunarodnoj turističkoj berzi „ITB BERLIN 2015″, koja se održava u Berlinu, od 4. do 8. marta 2015. godine, u organizaciji Turističke organizacije Srbije

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru programa zajedničkog nastupa, u organizaciji Turističke organizacije Srbije, će predstaviti izlagače na pomenutoj manifestaciji koji imaju formiran turistički proizvod.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– Banje – specijalne bolnice iz Autonomne pokrajine Vojvodine;
– Hoteli visoke kategorije (5*) iz Autonomne pokrajine Vojvodine;
– Turističke agencije, privredni subjekti i turistički klasteri koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđen – zajednički izložbeni prostor sa pultom, registracija učešća, medijska promocija zajedničkog učešća na turističkoj berzi.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja, ulaznica i promotivnog materijala izlagača na zajedničkom štandu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE dostaviti na e-mail adresu miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs ili putem faksa broj 021/557-084.

Kontakt telefon 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 29. JANUARA 2015.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

sports2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2015. godinu (“Službeni list APV”, broj 53/14) planirana su sredstva za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 326.000.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta APV po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine,
2.    sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
3.    ustanove – ustanove za sport, vaspitno obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove,
4.    jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave,
5.    drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
1.    da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište u AP Vojvodini,
4.    da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
5.    da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

2.    PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
U obzir za finansiranje uzimaće se projekti i programi koji se po svojoj sadržini odnose na:
1.    Aktivnosti pokrajinskih sportskih saveza od značaja za APV

 • godišnji programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • posebni programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • stipendije perspektivnih sportista u AP Vojvodini,
 • dodela novčanih nagrada sportistima i trenerima za postignug značajan sportski rezultat i godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor“.

Ukupna planirana sredstva za ove namene: 107.000.000,00 dinara.

2.    Afirmacija sporta u AP Vojvodini

 • organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu,
 • učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacija i takmičenja),
 • predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  37.000.000,00 dinara.

3.    Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini

 • predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  12.000.000,00 dinara.

4.    Razvoj, opremanje i održavanje sportskih objekata u AP Vojvodini

 • izgradnja i opremanje fiskulturnih sala funkcionalnim spravama i rekvizitima,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) sportskih objekata,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) specijalizovanih trenažnih centara.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  170.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, jedinice lokalne samouprave i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.

Istom podnosiocu može u toku godine biti odobren samo jedan predlog projekta, a isti može podneti više predloga projekata po ovom konkursu.

Predlozi projekata se vremenski podnose u zavisnosti od početka realizacije projekta, a najranije tri meseca pre planiranog početka realizacije, ako Pravilnikom nije drugačije utvrđeno.

3.    NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dedelu sredstava dostavljaju se Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (u daljem tekstu Sekretarijat) na odgovarajućem obrascu u zavisnosti od vrste projekta ili programa iz tačke 2. ovog Konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.

Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata ili programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 4. decembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2015. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet sajtu Sekretarijata:  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4871.

Detaljnije

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 30. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2015″

promohotel PorecPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 30. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2015″

(Republika Hrvatska ),koji se održava u Poreču od 18. do 21. marta 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 30. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam”PROMOHOTEL POREČ 2015″ predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka;
– Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda;
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
– Izvoznici i potencijalni izvoznici;
– Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo, hotelijerstvo);
– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami obezbeđuju put i smeštaj, te samostalno donose robu-eksponate i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084
JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 30. 01. 2015.

Detaljnije