Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

npp_001MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona  u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji; očuvanju srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija čiji medij je registrovan u navedenim zemljama;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija u navedenim zemljama.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim skupovima

presentation_training3MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 24.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
Namena konkursa je sufinansiranje projekata koji kroz stručne skupove, tematske konferencije, istraživanja u oblasti medija, medijske manifestacije  i ostale događaje, doprinose unapređenju medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije, jačanju stručnih kapaciteta novinarskog i menadžerskog kadra u strateškim oblastima države, podizanju nivoa medijske pismenosti učesnika u medijskom sektoru, kao i svih građana Republike Srbije.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom

disabledMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 8.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u cilju zaštite interesa osoba sa invaliditetom,  obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja na slobodu mišljenja i izražavanja; omogućavanja nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija, čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

mediaMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 (stav 3., tačka 1.) od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 121.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Republike Srbije; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 7.500.000,00  dinara.
Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat od Ministarstva, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

WeMedia-300x257MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2015. godini

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Republike Srbije, pripadnika nacionalnih manjina; očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije i podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina.

II  PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
izdavač medija, čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 1.500.000,00  dinara.

Konkurs za navedenu oblast otvoren je do 03.3.2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

old bookMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2015. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1.    zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;
2.    zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;
3.    zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;
4.    zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;
5.    zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;
6.    zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;
7.    bibliotečko-informaciona delatnost.

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje prikupljanja, istraživanja, zaštite, korišćenja, predstavljanja i tumačenja kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je do 03. 03. 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

savremeno stvMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje i  sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2015. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:  
1.    muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
2.    scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);
3.    vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
4.    književnosti – manifestacije i nagrade;
5.    izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
6.    izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
7.    kinematografije i audio – vizuelnog stvaralaštva (samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata savremenog umetničkog stvaralaštva kao i finansiranje i sufinasiranje:
•    kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
•    kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
•    kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
•    izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
•    naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
u svim oblastima savremenog umetničkog stvaralaštva u 2015. godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je do 3. marta 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu

AKADEMIJA1MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučna istraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. ( videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike

Konkurs za navedenu oblast otvoren je do 31.3.2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova:
– na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs .

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti

Book translationMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2015. godini

Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezikeč

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti  koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr).

Posebna pažnja biće posvećena prevodima na kineski jezik i ruski jezik, s obzirom da će Republika Srbija učestvovati na sajmovima knjiga u Pekingu i Moskvi.

Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije, odnosno profesionalni strani izdavači registrovani isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost, van teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Konkurs je otvoren od  02.02.2015. do 31.03.2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 13.00 do 16.30 časova:
– na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs –projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike;

Detaljnije

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

eu puzzleFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

Ciljevi programa

• Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU.
• Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i normama EU.
• Unapređenje primene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije Srbije u procesu pridruživanja EU.
• Unapređeno i informisano učešće građana u procesima evropskih integracija i evropeizacije domaćih politika.
• Efektivnija primena Briselskog sporazuma i bolja informisanost javnosti o tome.

Kontakt
Srđan Đurović, koordinator programa
E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Izvor