Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini I. SVRHA KONKURSA Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma (u slučajevima kada […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • doprinose borbi protiv korupcije u javnom sektoru; • uključuju nove aktere u upravljanje i nadzor nad javnim finansijama; • doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • omogućavaju direktno učešće građana i građanki i njihovih organizacija u javnim poslovima na svim nivoima (od mesne zajednice do nacionalnog nivoa), uključujući organizovane platforme, mreže organizacija ili druge institucionalizovane ili […]

Nastavi