Arhiva ‘Konkursi’

Zajednici zajedno – Konkurs NIS-a

zz-mapa-gradovaNIS

Javni konkurs
za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.
Prednost na konkursu imaće projekti koji pružaju podršku i podstiču mlade ljude da ostvare svoj potencijal, kao i projekti koji podrazumevaju rekonstrukciju ili adaptaciju prostora ili javne površine od velikog značaja i vrednosti za čitavu zajednicu.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Ko može da se prijavi: pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, sportska udruženja, strukovna udruženja, lokalne institucije i fondacije sa sedištem na teritorijama gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak i opština: Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Nosilac projekta mora da bude jedno udruženje, institucija ili fondacija, u slučaju da se projekat sprovodi partnerski.
Jedino aplikanti sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.
Neformalne grupe, pojedinci, preduzeća i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.
Svako udruženje ili lokalna institucija mogu prijaviti samo jedan projekat za realizaciju u 2015.godini.
Minimalan iznos za finansiranje projekta iznosi 300.000 dinara.

Osnovni kriterijumi za dodelu donacija:
•    Projektne aktivnosti realizuju se isključivo na teritorijama gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran
•    Projekat se odnosi na jednu ili više oblasti definisane NIS strategijom društvene odgovornosti, a koje su navedene u ciljevima ovog Konkursa
•    Projektne aktivnosti se odnose na konkretna i merljiva unapređenja fizičkih uslova za dugoročni razvoj prioritetnih oblasti konkursa sa potencijalom da donesu širu dobrobit za čitavu lokalnu zajednicu, a ne samo za određenu grupu
•    Projektne aktvnosti direktno uključuju i podstiču mlade ljude da unapređuju razvoj čitave zajednice
•    Projekat doprinosi trajnim promenama u zajednici i predviđa jasan plan održivosti nakon završetka finansiranja od strane NIS.

Kroz Konkurs se neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Konkurs je otvoren od 05.02.2015. godine do 26.02.2015. godine do 16 časova.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa

Blind Bible ReaderPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015. godini

Konkurs je namenjen medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava  da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 9.100.000,00 dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje osetljivih grupa, uključujući i Internet stranice upisane u registar medija, koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja, uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje lica koji primaju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu i na drugi način, koi omogućava da se nesmetano ostvaruju prava u javnom informisanju, kvalitet, aktuelnost, kreativnost, informisanje o demokratskim vrednostima i razvijanje građanske svesti i aktivizma.

Prednosni kriterijumi su: višegodišnje iskustvo u proizvodnji medijskih sadržaja na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, odnosno u produkciji medijskih sadržaja na raznim medijskim platformama koje su namenjene osetljivim grupama, veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati preko registrovanog medija.

Pravo da dobiju sredstva imaju nevladine i druge neprofitne organizacije izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta 2015. godine.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487 42 71 i 021/487 42 74.

Detaljnije

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

edukacijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 5.250.000,00 dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se dodeljuju za  sufinansiranje  organizovanja stručnih skupova ili učešća na stručnim skupovima,  koji se bave edukacijom zaposlenih u medijima, za sufinansiranje medijskih festivala i javnih rasprava u vezi medijske regulative.
Nosioci projekta mogu biti pravna lica koji su osnivači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se pretežno bave medijskom problematikom.

Ciljevi konkursa: Sufinansiranje projekata koji imaju za cilj jačanje stručnih kapaciteta novinarskog i ostalog kadra u medijima, podizanje nivoa medijske pismenosti, unapređenje novinarskog profesionalnizma, jačanje novinarske autonomije i samoregulacije.
Sredstva se odobravaju u cilju edukacije novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalnog praćenja zakonske regulative, razmene iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacije novinarstva i upoznavanja stručne javnosti sa medijskim proizvodima.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata: Ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana AP Vojvodine na nivou pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih i etičkih standarda javnog informisanja.

Prednosni kriterijumi: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Pravo učešća na konkursu: mediji, novinarske škole, agencije i nevladine organizacije koje se bave javnim informisanjem.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta    2015. godine.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487 42 71 i 021/487 42 74.

Detaljnije

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 4.300.000,00  dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u Republici Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: zemlje u okruženju).

Ciljevi konkursa: uvođenje, poboljšanje ili proširenje  programskih sadržaja u medijima, radi podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u zemljama u okruženju na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja  i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata: značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda u zemljama u okruženju, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost.

Prednosni kriterijumi: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Pravo da dobiju sredstva, u navedenim zemljama, imaju registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio i video produkcije, a koji distribuiraju novine ili emituju ili distribuiraju program na srpskom jeziku, odnosno pismu.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta    2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

tv newspaperPOKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 53.650.000,00  dinara;
– za privatna preduzeća: 47.000.000,00 dinara i
– za nevladine organizacije: 6.650.000,00 dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i internet stranice upisane u registar medija, kao i za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja  televizija iz oblasti kulture i umetnosti.

Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj i negovanje kulture i umetnosti u AP Vojvodini, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana AP Vojvodine na nivou pokrajine, regiona, grada ili opštine, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta građana AP Vojvodine,  pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina, kvalitet, aktuelnost, kreativnost, informisanje o demokratskim vrednostima i razvijanje građanske svesti, afirmacija multikulturalnosti, podsticanje interkulturalizma, uvođenje ili razvoj višejezičnih programa.

Prednosni kriterijumi su: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati preko registrovanog medija.
Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji, koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da već imaju stalnu rubriku ili emisiju o AP Vojvodini.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta    2015. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487 42 71 i 021/487 42 74.

Detaljnije

Javni poziv privrednim subjektimaiz metalskog sektora za nastup na Sajmu ,,Forma Tool Celje” u Celju

forma_tool-2015POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima iz metalskog sektora sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na Sajmu ,,Forma Tool Celje” u Celju (Republika Slovenija) od 21. do 24. aprila 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na sajmu u Celju predstaviti privredne subjekte i njihovu ponudu iz sektora metalske industrije u saradnji sa Vojvodina metal klasterom.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– Privredni subjekti iz metalskog sektora

– Privredni subjekti koji ostvaruju izvoz roba i usluga

– Privredni subjekti članovi Vojvodina metal klastera

Privrednim subjektima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult.

Privrednim subjekti koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Napomena: Na štandu nije predvićeno izlaganje eksponata.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na e-mail adresu miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs ili putem faksa broj 021/557-084.

Kontakt telefon 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 13. 02. 2015.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi

sport kidsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
4.    da su direktno odgovorne za realizaciju projekta,
5.    da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata),
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta,
9.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Međunarodne sportske priredbe koje će biti finasirane treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1.    Da je sportsko takmičenje* u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
*za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja potrebno je obezbediti mišljenja i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 159. Zakona o sportu
2.    Da sportska manifestacija ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 19. februar 2015. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finasiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

npp_001MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona  u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji; očuvanju srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija čiji medij je registrovan u navedenim zemljama;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija u navedenim zemljama.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim skupovima

presentation_training3MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 24.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
Namena konkursa je sufinansiranje projekata koji kroz stručne skupove, tematske konferencije, istraživanja u oblasti medija, medijske manifestacije  i ostale događaje, doprinose unapređenju medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije, jačanju stručnih kapaciteta novinarskog i menadžerskog kadra u strateškim oblastima države, podizanju nivoa medijske pismenosti učesnika u medijskom sektoru, kao i svih građana Republike Srbije.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom

disabledMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 8.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u cilju zaštite interesa osoba sa invaliditetom,  obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja na slobodu mišljenja i izražavanja; omogućavanja nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija, čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije