Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU Konkurs za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju finansiraće u 2010. godini projekat za izradu plana komunikacije i promociju primera dobre prakse „Izbor za naj-gradonačelnika u AP […]

Nastavi

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU,  URBANIZAM I GRADITELJSTVO Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine U cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i […]

Nastavi

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa na temu: ADAPTACIJA, DOGRADNjA, REKONSTRUKCIJA ILI REVITALIZACIJA  ŠKOLE U CILjU POBOLjŠANjA USLOVA RADA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI Radovi treba da posluže razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave razvijanju sposobnosti za timski rad učenika razvijanjU takmičarskog duha, komunikativnosti, pravne i moralne […]

Nastavi