Arhiva ‘Konkursi’

Erazmus Mundus akcije 2

EVROPSKA KOMISIJA

Erazmus Mundus akcije 2

Ovaj konkurs je namenjen visokoškolskim institucijama koje žele da formiraju mreže za razmenu studenata i nastavno-naučnog i administrativnog osoblja.

Krug aplikanata: Institucije

Rok za predaju: 4. mart 2014.

Detaljnije

Stipendije Vlade Japana za studente japanologije i nastavnike u osnovnim i srednjim školama

JAPANSKA AMBASADA U REPUBLICI SRBIJI

Stipendije Vlade Japana za studente japanologije i nastavnike u osnovnim i srednjim školama

Japanska ambasada u Republici Srbiji obaveštava sve zainteresovane da je raspisan konkurs za stipendiju za studente japanologije, kao i za stipendiju za nastavnike u osnovnim i srednjim školama, koje za 2014. godinu dodeljuje Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije (MEXT) Vlade Japana.

Za datum i mesto održavanja ispita kontaktirati Odeljenje za kulturu i informacije Japanske ambasade na culture@s1.mofa.go.jp ili na telefon +381 11 301-28-00.

Konkurs je otvoren do: 27. februara 2014. godine

Sva potrebna uputstva i aplikacione formulare možete preuzeti OVDE

Stipendije evropskog koledža u Brižu za stipendije u poljskoj u školjskoj 2014/2015. godini

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U VARŠAVI

Stipendije evropskog koledža u Brižu za stipendije u poljskoj u školjskoj 2014/2015. godini

Krug aplikanata: Studenti

Ambasada Republike Srbije u Varšavi dostavila je ovom Ministarstvu informaciju da je Evropski koledž u Brižu ponudio stipendije državljanima Republike Srbije za pohađanje postdiplomskih studija u Kampu Evropskog koledža u Natolinu (Varšava) u školskoj 2014/2015. godini.

Stipendije je obezbedila regionalna Vlada Flandrije (Belgija).

Zainteresovani kandidati se mogu konsultovati direktnim obraćanjem predstavnicima kampa Evropskog koledža u Natolinu: natolin.info.pl@coleurope.eu

Rok za predaju: 15. februar 2014.

Detaljnije

Studijsko putovanje – Borba protiv korupcije i sukob interesa

SKGO

Studijsko putovanje – Borba protiv korupcije i sukob interesa

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Borba protiv korupcije i sukob interesa” koje će se održati od 19. do 21.  marta 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti borbe protiv korupcije i sukoba interesa. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do četvrtka, 20. februara 2014. godine u 15:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite,
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik – predsednik opštine (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)

isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org   

Detaljnije

Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose

silo2GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose

GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, u cilju povećanja skladišnih
kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

Po ovom konkursu garantovaće se za kredite odobrene za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa, kao i nabavku prateće opreme za silose.
Predmet garantovanja po ovom Konkursu neće biti finansiranje troškova izrade projektne dokumentacije, troškova pribavljanja dozvola, građevinski radovi, uređivanje zemljišta, ograđivanje zemljišta, kao i izgradnja prilaznih puteva i sl.

Pravo učešća na Konkursu imaju:
– Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava,
– Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i
– Mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda,

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

Rok za podnješenje prijava je: 25. februar 2014,. godine.

Detaljnije o konkursu

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga omladinskih organizacija iz BiH i Srbije na program MAB

OMLADINSKA FONDACIJA SCHÜLER HELFEN LEBEN

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga omladinskih organizacija iz BiH i Srbije na program MAB

Omladinska Fondacija Schüler Helfen Leben Sarajevo, otvorila je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements Across Borders „MAB“ za 2014. godinu, koji je fokusiran na osnaživanje, povezivanje i zajednički angažman mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Informacije o programu Movements Across Borders (MAB)
Fondacija SHL će kroz program MAB izdvojiti finansijska sredstva za podršku zajedničkih projekata mladih iz BiH i Srbije. „MAB“ ima za cilj ojačati suradnju i međusobno povjerenje između mladih iz Bosne i Hercegovine i Srbije kroz pripremu i realizaciju zajedničkih aktivnosti iz oblasti omladinskog angažmana, koje sadrže komponentu grassroots pristupa. Ciljna skupina Programa su mladi u starosnoj dobi od 14 do 28 godina, koji su aktivni u nekoj neformalnoj grupi ili omladinskoj organizaciji.

Generalni ciljevi Programa su:

 • Uspostavljanje, ili daljnji razvoj zajedničkog socijalnog (društvenog) angažmana između mladih iz BiH i Srbije starosne dobi od 14 do 28 godina;
 • Promoviranje aktivizma mladih kroz zajedničke grassroots aktivnosti koje doprinose solidarnosti, multikulturalnosti, multietničnosti i toleranciji mladih;
 • Uspostavljanje društvene kohezije i kulturne razmjene mladih koja omogućava mladim osobama da pokažu svoju kreativnost i inovativnost;
 • Kreiranje prostora za mlade u kojem će moći realizirati svoje aktivnosti;
 • Aktivizam i volonterizam mladih;
 • Razvoj lokalne zajednice kroz grassroots pristup.

 

Što su grassroots aktivnosti?
Grassroots aktivnosti imaju za cilj razvoj zajednice, kroz stvaranje skupina istomišljenika koje se formiraju oko zajedničkog interesa, ili rješavanja zajedničkog problema. Grassroots skupine se najčešće formiraju na lokalnoj razini i obično nisu pod kontrolom bilo koje političke stranke. Pokret  čine građani – volonteri, koji izdvajaju svoje vrijeme i resurse za rješavanje problema oko kojeg su se okupili. Grassroots aktivnosti mogu biti:

Uređenje napuštenog objekta u lokalnoj zajednici, čijim uređenjem mladi dobivaju prostor za  provođenje svog slobodnog vremena kroz održavanje radionica, priredbi ili sličnih kulturnih dešavanja.

Uspostavljanje pokreta koji će se baviti organizacijom festivala mladih za neafirmirane umjetnike, a  koji će kroz realizaciju festivala široj javnosti predstaviti svoj rad i time doprinijeti unapređenju kulturnog života u zajednici.

Pokret koji okuplja progresivne aktiviste koji će kroz demonstracije, performanse, razne ulične aktivnosti, flash mob akcije, kampanje, lobirati za rješavanje različitih problema s kojima se susreću mladi.

Jačanje volonterizma kroz različite socijalne aktivnosti, primjerice, programe poticanja pomoći osobama s posebnim potrebama, ugroženih i marginaliziranih skupina u društvu.

Kakve projektne ideje podržava Fondacija SHL kroz program MAB?

 • Fondacija SHL će podržati projektne ideje mladih koji sadrže  sljedeće tačke:
 • Projektne aktivnosti , usklađene sa ciljevima “MAB” programa;
 • Projektni prijedlog zajednički su kreirali  mladi iz BiH i Srbije;
 • Projektni prijedlog sadrži grassroots aktivnosti;
 • Projektne aktivnosti se realiziraju u dvije faze, jedna faza se održava u BiH, a druga faza projekta u Srbiji;
 • Organizacije / aplikanti će koristiti model “lokalni domaćin” (grupa iz BiH prilikom realizacije             aktivnosti odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto);
 • Sve aktivnosti u sklopu projekta se realizuju na volonterskoj osnovi;
 • Koordinatori/ice projekta su u starosnoj dobi od 14 do 28 godina;
 • Realizacija projekta maksimalno traje 8 mjeseci;
 • Budžet projektnog prijedloga ne može prelaziti iznos veći od 5000 KM;
 • Projektni prijedlog dostavljen u oficijelnoj prijavnoj  formi  programa MAB.

 

Tko može učestvovati u Programu?
rogram MAB je kreiran za omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine i Srbije i neformalne grupe (koje mogu prijaviti svoje projektne prijedloge preko registriranih udruženja građana), koje apliciraju u partnerstvu.

Način prijave

Prijavnicu za MAB program možete preuzeti ovdje, te istu dostaviti putem e-maila: mab@shl.ba

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na MAB program otvoren je do 28 februara, 2014 godine. Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave.

Detaljnije

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 29. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2014″

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 29. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2014″ (Republika Hrvatska), koji se održava u Poreču od 26. do 29. marta 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 29. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2014″ predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
• Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka;
• Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda;
• Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
• Izvoznici i potencijalni izvoznici;
• Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo, hotelijerstvo);
• Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami snose troškove putovanja i smeštaja, te samostalno donose robu-eksponate i promotivni materijal za nastup na sajmu

Popunjene i pečatom overene Upitnike dostaviti na E-mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 4481; 487 4489; Fax: 021/557 084 E-mail: jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs;

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 14.02.2014.

Detaljnije o konkursu

Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja

OEBS

Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, pruža podršku realizaciji Nacionalne strategije za unapređivanje položaja Roma u Srbiji u sledećim oblastima: stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje, pristup pravima, učešće građana i unapređenje inkluzije Roma kroz uspostavljanje mobilnih timova.
Aktivnosti projekta su usmerene na 20 pilot opština širom Srbije i sprovode se u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, resornim ministarstvima i nadležnim institucijama.

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma kreirao je Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Nacionalnom službom za zapošljavanje i u koordinaciji sa Savetom za unapređivanje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma i Timom za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Program se realizuje u partnerstvu sa Grupom za razvojnu inicijativu – Sekons koja će mapirati dosadašnje uspešne ekonomske inicijative za zapošljavanje Roma i Romkinja, uspešne Rome/kinje preduzetnike/ce i samozaposlene Rome i Romkinje. Mapiranje će trajati do 17. februara 2014. godine, a sve mapirane inicijative/preduzeća zainteresovana za proširenje i unapređenje svoga poslovanja koje će voditi otvaranju novih radnih mesta ući će u konkurenciju za program podrške novom zapošljavanju Roma i Romkinja.

Program podrške novom zapošljavanju podrazumeva pomoć u:

 • opremi, nepotrošnim dobrima, mašinama, aparatima, alatima i sl. u iznosu do 25.000 eura u zavisnosti od broja novozaposlenih, ekonomskih karakteristika i perspektive za održivost pojedinačne inicijative/preduzeća; očekuje se i učešće korisnika programa u kupovini opreme; oprema će biti u vlasništvu Misije OEBS-a u Srbiji do kraja realizacije projekta nakon čega se očekuje prenos vlasništva;
 • stručnoj podršci za unapređivanje daljeg poslovanja putem eksperata iz oblasti koja je najpotrebnija inicijativi/preduzeću kako bi se obezbedio njihov održivi rast i razvoj; ovi stručnjaci će kao konsultanti pomagati razvoj inicijative/preduzeća;
 • obuci za novozaposlene Rome/kinje u vidu profesionalnih obuka, obuka za zanimanje i drugih kurseva, treninga koji će omogućiti da se novozaposleni uklope u inicijativu/preduzeće što će obezbediti održivost njihovih radnih mesta; obuke/treninge je moguće organizovati i u inicijativi/preduzeću kako bi se kolektiv pripremio na novo zapošljavanje.

Nakon procesa mapiranja, inicijative/preduzeća će biti telefonski anketirane, a zatim će biti organizovane i posete inicijativama/preduzećima. Kriterijume za odabir onih koji će biti podržani, kao i sam izbor, će vršiti Selekcioni odbor koji će se sastojati od predstavnika državnih institucija, predstavnika institucija romske zajednice i stručnjaka iz oblasti biznis menadžmenta, socijalnog preduzetništva i drugih. Konačan izbor i potpisivanje prvih ugovora sa korisnicima programa se očekuju u junu 2014. godine.

Program podrške namenjen je prevashodno Romima/kinjama, ali je otvoren za zapošljavanje i drugih pripadnika ranjivih grupa u okviru iste ekonomske inicijative.

Rok za prijavu je : 17. februar 20104. godine.

Detaljnije o programu

Konkurs za dodelu grantova lokalnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Rodna-ravnopravnost-300x176UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu grantova lokalnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Opšte informacije

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u saradnji sa International Management Group prikuplja predloge projekata za unapređenje rodne ravnopravnosti u tri prioritetne oblasti Akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za unapređivanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti (odlučivanje, ekonomsko osnaživanje i mediji).

Ovaj Poziv za dostavljanje predloga projekata se objavljuje u okviru Programa «Prioritetne aktivnosti Nacionalnog akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za unapređivanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti» koje finansira Švedska.

Grantovi će biti dodeljeni projektima koji podržavaju implementaciju opštinskih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti kroz realizaciju aktivnosti koje za cilj imaju:

LOT 1: povećano učešće žena u javnom i političkom životu ili
LOT 2: ekonomsko osnaživanje žena ili
LOT 3: poboljšana pozicija žena u medijima.

Grantovi mogu da budu dodeljeni i projektima gde je prva aktivnost razvoj lokalnog akcionog plana pod uslovom da uključe realizaciju makar jedne aktivnosti iz plana.

Projekti finansirani iz sredstava granta biće implementirani na teritoriji Srbije.

Ispunjenje uslova od strane aplikanata: ko može da se prijavi za grant?

Kako bi ispunili uslove za dobijanje granta, aplikanti moraju:

a) da budu registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, s tim što datum registracije mora biti bar tri godine pre datuma objavljivanja ovog Poziva za dostavljanje predloga projekata. Registracija mora biti takva da predložene aktivnosti potpadaju pod redovni-glavni delokrug rada-aktivnosti aplikanta. Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata je otvoren za organizacije civilnog društva u širem smislu, uključujući nevladine organizacije, lokalna udruženja, profesionalna udruženja, udruženja i klubove u oblasti kulture, umetnosti i medija, organizacije i udruženja koja predstavljaju društvene i ekonomske činioce (kao što su na primer udruženja potrošača, studenata, strukovna udruženja, itd.), socijalne partnere (sindikati i udruženja poslodavaca) i obrazovne i institucije kulture. Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata nije otvoren za političke stranke-partije.

b) da u prethodne tri godine imaju bar jedan sličan uspešno implementiran projekat po godini;

c) da, u slučaju profitabilnih pravnih lica, imaju pozitivan finansijski rezultat u prethodne tri godine;

d) da budu direktno odgovorni za pripremu i upravljanje aktivnostima, to jest da ne delaju kao posrednik;

e) da ne angažuju službenike javnih službi kao eksterne eksperte koji bi bili plaćeni iz sredstava granta. 6

(2) Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u Pozivu za dostavljanje predloga projekata i ne može im biti dodeljen grant ukoliko su u bilo kojoj od situacija koje su navedene u Odeljku 2.3.2 IMG-jevih Procedura za nabavke i ugovornih procedura;

Potpuna dokumentacija za dodelu grantova, uključujući uputstva za aplikante, može se preuzeti sa sajta Uprave za rodnu ravnopravnost u odeljku Konkursi/Aktivni, sa sajta Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u odeljku Konkursi, kao i sa sajta International Management Group u odeljku Tenders.

Zvanična dokumentacija za dodelu grantova je izrađena na engleskom jeziku. Određena dokumenta su raspoloživa i na srpskom jeziku kako bi mogla biti konsultovana. U slučaju bilo kakvog neslaganja između verzije na engleskom i verzije na srpskom jeziku istog dokumenta, biće važeća verzija na engleskom jeziku.

Krajnji rok za dostavljanje konceptnog dokumenta je 04.03.2014. godine.