Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini OSNOVNE INFORMACIJE Program sticanja praktičnih znanja namenjen je poslodavcima koji zapošljavaj u nezaposlena lica bez kvalifikacija, koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), radi sticanja praktičnih znanja i veština za rad, obavljanjem jednostavnih, […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba  sa invaliditetom bez radnog iskustva   OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Subvencija zarade za zapošljavanje o soba sa invaliditetom, u trajanju od 12  meseci, dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava na neodređeno vreme osobe  sa invaliditetom bez radnog iskustva. Subvencija zarade se ostvaruje […]

Nastavi

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu […]

Nastavi