Bespovratna sredstva malim preduzećima za nabavku opreme

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme Republika Srbija, Ministarstvo finansija i privrede poziva mala preduzeća, preduzetnile i zadruge da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini Ministarstvo finansija i privrede će […]

Nastavi

Konkurs – salašarski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs – salašarski turizam Konkurs traje: 14.06.2013. do 31.07.2013. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisuje Konkurs za podršku nepoljoprivrednih i i pratećih poljoprivrednih aktivnosti na selu u AP Vojvodini u 2013. godini – Salašarski turizam. Putem konkursa će se sufinansirati radovi na adaptaciji i restauraciji, opremanje objekata […]

Nastavi

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu  poljoprivrednog zemljišta GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 dinara Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda. Pravo učešća na […]

Nastavi