Konkurs – Revitalizacija poslova koji se smatraju starim zanatima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 11 – 454 […]

Nastavi

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.850.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, broj 50/2013) aktivnost 10, ekonomska klasifikacija […]

Nastavi

Konkurs „Aktivan raspust“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs „Aktivan raspust“ Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju vaspitno-obrazovnih ustanova (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih i za mlade), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jul i avgust 2014. godine). KONKURSNI ZADACI •    Realizacija […]

Nastavi