Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike Podnosioci predloga projekata mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove. Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za […]

Nastavi

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2017. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2017. godini Prioriteti U okviru ovog konkursa obezbeđuje se finansiranje ili učešće u finansiranju programa koji za cilj imaju: 1.    poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom i 2.    ostvarivanje participacije osoba sa invaliditetom u različitim […]

Nastavi

Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2017. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2017. godini Prioriteti U okviru ovog konkursa obezbeđuje se finansiranje ili učešće u finansiranju programa koji za cilj imaju: 1.    Uspostavljanje usluga socijalne zaštite, uspostavljanje i razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite i razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i […]

Nastavi