Program MATRA

AMBASADA HOLANDIJE Program MATRA Ko može da konkuriše: Organizacije civilnog društva i neprofitne obrazovne institucije. Matra je veliki program kojim rukovodi Ministarstvo spoljnih poslova Holandije i pomoću koga Holandija pruža pomoć zemljama u Jugoistočnoj Evropi koje su kandidati za pristupanje EU. Opšti cilj programa Matra jeste uspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene u vladavini prava, sa prostorom […]

Nastavi

Fond Ambasade Kraljevine Norveške

AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE Fond Ambasade Kraljevine Norveške Ko može da konkuriše: Institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. Cilj programa: razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica. Oblasti pomoći: – Vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije, – Reforma sektora odbrane i bezbednosti, – Mir, pomirenje, manjine i ljudska prava, ugrožene grupe i […]

Nastavi

Javni poziv za prijavu projektaza Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija

MINISTARSTVO PRIVREDE Javni poziv za prijavu projektaza Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu I Podnosilac prijave projekta Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta. Ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno […]

Nastavi