USAID – Drugi javni poziv za JLS – Projekat za unapređenje javnih nabavki

USAID – Drugi javni poziv za JLS – Projekat za unapređenje javnih nabavki USAID-ov Projekat za unapređenje javnih nabavki, koji sprovodi kompanija Deloitte Consulting LLP, je petogodišnji projekat koji je započet u julu 2022. godine. Projekat finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a njegov opšti cilj je jačanje institucionalnih kapaciteta za sprovođenje i nadzor […]

Nastavi

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa/projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekta od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini a koje realizuje udruženje/savez

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa/projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekta od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini a koje realizuje udruženje/savez Rok: 15 dana od dana objavljivanja Detaljnije

Nastavi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finasiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finasiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti Rok: 27.10.2023. Detaljnije

Nastavi