Konkurs – Sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0502 Energetska efikasnost, Projekat 4001 […]

Nastavi

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 1. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini 2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2016. godini 3. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje […]

Nastavi

Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

FOND UJEDINJENIH NACIJA ZA DEMOKRATIJU (UNDEF) Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da konkurišu sa projektima kojima se jača i pruža podrška demokratiji. Projekti traju 2 godine. Aplikant može da dobije podršku u vrednosti od 100.000 do 300.000 dolara. Predlozi projekta moraju […]

Nastavi