Treći poziv za podnošenje predloga projekata – IPA Hu-Srb

INTERREG-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKA–SRBIJA Treći poziv za podnošenje predloga projekata (otvoren)   Pregled Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine. Treći poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1903, sa budžetom IPA fonda od 10.38 miliona evra namenjen je širokom dijapazonu podnosilaca predloga […]

Nastavi

Izgradnja i opremanje objekata

UPRAVA ZA AGARRNA PLAĆANJA Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, broj 29/2018) bliže se propisuju vrste podsticaja za […]

Nastavi

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov („Službeni glasnik RS”, broj 25/2018, od 30.03.2018. godine) bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja […]

Nastavi