Start-up krediti

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Start-up krediti po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini Sredstva su namenjena kao finansijska podrška, za ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u […]

Nastavi

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti za održavanje tekuće likvidnosti Krediti za održavanje tekuće likvidnosti će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima. Kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou, i obračunava se uz primenu valutne […]

Nastavi

Kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede Krediti će biti odobravani privrednim subjektima (preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima) sa rokom otplate od tri do dvanaest meseci od dana korišćenja, sa kamatnom stopom od 2,5% uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu NBS na dan uplate. […]

Nastavi