Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2020. godini do iznosa 60.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu. Korišćenje sredstava Pravo na […]

Nastavi

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2020. godini. Korišćenje sredstava Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim […]

Nastavi

Objavljen Javni poziv za nabavku novog traktora u 2020. godini

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Objavljen Javni poziv za nabavku novog traktora u 2020. godini Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini. Zahtev za odobravanje prava na […]

Nastavi