Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške porodici, populacionoj politici i unapređenju demografske slike u 2021. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške porodici, populacionoj politici i unapređenju demografske slike u 2021. godini 1. Predmet oglašavanja Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške porodici, populacionoj politici i unapređenju deografske slike […]

Nastavi

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte osnaživanja i socijalne sigurnosti žena i prevenciji porodičnog nasilja u 2021. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte osnaživanja i socijalne sigurnosti žena i prevenciji porodičnog nasilja u 2021. godini 1. Predmet oglašavanja Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške osnaživanja i socijalne sigurnosti žena i […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine Pravo učešća imaju: JLS Rok za podnošenje prijava: 27.04.2021. g. Detaljnije

Nastavi