Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija

FILMSKI CENTAR SRBIJE USTANOVA KULTURE Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija OPŠTE ODREDBE Ovim konkursom se sufinansiraju projekti u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija, koji se biraju na osnovu kriterijuma iz ovog konkursa čime se direktno sredstva konkursa usmeravaju na stvaranje i promovisanje proizvoda od kulturnog značaja. Pravo učešća na konkursu imaju […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list […]

Nastavi

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova

FILMSKI CENTAR SRBIJE USTANOVA KULTURE Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova OPŠTE ODREDBE Ovim konkursom se sufinansiraju projekti u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova, koji se biraju na osnovu kriterijuma iz ovog konkursa čime se direktno sredstva konkursa usmeravaju na stvaranje i promovisanje proizvoda od kulturnog značaja. Pravo […]

Nastavi