Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NOVI SAD Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NOVI SAD Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2019 godini Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda,ovaca, koza, svinja. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2019. godini

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NOVI SAD Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2019. godini Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani za […]

Nastavi