Javni konkurs „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu“

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Javni konkurs „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu“ za programe u oblasti unapređenja i zaštite položaja osetljivih društvenih grupa, odnosno unapređenja osnovnih principa ljudskih prava u Republici Srbiji. Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Realizacijom programa treba da budu […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini   USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA Predlog programa odnosno projekta mogu da podnose jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, […]

Nastavi

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika u opštini Kanjiža Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji: 1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža 2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg obrazovanja 3. školuju se na teret budžeta 4. prvi put […]

Nastavi