Sufinansiranje programa u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2016. godini sredstvima u iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: […]

Nastavi