Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade CILJ KONKURSA Podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti na ostvarivanju ciljeva Strategije. UČEŠĆE NA KONKURSU Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa […]

Nastavi

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou CILJ KONKURSA Podsticanje aktivnosti mladih u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou kroz podršku realizaciji lokalnih akcionih planova za mlade i programa i projekata lokalnih kancelarija za mlade. UČEŠĆE NA KONKURSU Pravo da konkurišu za dodelu sredstava […]

Nastavi