Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

Konkurs traje: 11.04.2014. do 25.05.2014.

Za realizaciju radova na uređenju otvorene kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine“ i koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, raspisuje se konkurs za sredstva u iznosu do 590.000.000,00 dinara.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) sa teritorije AP Vojvodine, koji pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta uz uslov da obezbede finansiranje u obimu 40% od ugovorene vrednosti radova. Preostala sredstva u obimu od 60% sufinansira Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Detalji konkursa