Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji

MINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. Krug aplikanata: Osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je konkurse za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. godini. […]

Nastavi

Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji

MINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014. Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: 1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa; 2) […]

Nastavi

Dostavljanje prijava istraživačima za usavršavanje i naučno-istraživački rad u Japanu

FONDАCIJА „MATSUMAE INTERNATIONAL“ Dostavljanje prijava istraživačima za usavršavanje i naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini Krug aplikanata: Studenti Ambasada Republike Srbije u Tokiju dostavila je poziv Fondacije Matsumae za dostavljanje prijava istraživačima (post-doktorantima) zainteresovanim za usavršavanje i dalji naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini. Poziv je namenjen zainteresovanim državljanima Republike Srbije […]

Nastavi