Kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

Konkursi

road_buildingMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

Cilj konkursa: Podrška jedinicama lokalnih samouprava za sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj komunalne infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova života stanovništva kao i razvoj lokalne samouprave.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): gradovi, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava: 23.08.2013. godine.

Link sajta: www.mgu.gov.rs

Link Javnog poziva

zp8497586rq