Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok"

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inicijative civilnog društva i Program „Istok-Istok“ Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj: • podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih (samo)uprava sa ciljem da se osigura njihovo informisano učestvovanje u procesima reformi, evropeizaciji, pridruživanja EU i dijalogu sa institucijama EU […]

Nastavi

Okvirni program – KULTURA

EVROPSKA KOMISIJA Okvirni program – KULTURA Krug aplikanata: Organizacije i institucije koje se bave kulturom U ciljeve programa spada podrška prekoganične mobilnosti zaposlenih u oblasti kulture, podrška međudržavnom kretanju umetničkih proizvoda i proizvoda kulture kao i podržavanje dijaloga među kulturama. Konkurs se odnosi na sledeće oblasti: •    podrška projektima iz oblasti kulture •    višegodišnji projekti […]

Nastavi

Mali grantovi

VIŠEGRAD FUND Mali grantovi Iznos granta: Maximum 6,000 evra. Krug aplikanata: Nevladine i civilne organiacje, lokalne samouprave, skole druge javne inditucije. Rezime: Bez prekonaičnih projekata entiteti od najmanje 3 zemalja (V4) (Česška, Slovačka, Mađarska, Poljska) moraju da budu uključeni kao oranizatori i najmanje 2 V4 partnera. Savetuje se da se uključe i partneri iz svih […]

Nastavi