Podrška projektima male vrednosti

americanembassyAMBASADA SAD

Podrška projektima male vrednosti

Iznos granta: Maximalno 24.000 dolara.

Krug aplikanata: Lokalne nevladine organizacije.

Očekuju se specijalni projekti koji podržavaju razvoj demokratičnih institucija u Srbiji. Oblast podrške: slobodna tržišna ekonomija, motivacija mladih, civilno društvo, transparentnost vlade, vladavina prava.
Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u američkim dolarima.

Rok za dostavu konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Link

Tags: