Sufinansiranje projekta „korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe sportskih hala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe sportskih hala u postojećim sportsko-rekreativnim centrimana na teritoriji AP Vojvodine (budžetski korisnici), čiji je osnivač opština/grad“ Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom […]

Nastavi

Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS” broj 101/2010) i Rešenja o […]

Nastavi