Rok za prijavu poreza na dohodak 15. mart

Poreska uprava Srbije podsetila je danas poreske obveznike da je 15. mart rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2010. godinu. Poresku prijavu su dužna da podnesu fizička lica – rezidenti, uključujući strance – rezidente, koja su ostvarila dohodak veći od 1.708.200 dinara. Poreska prijava se podnosi na obrascu PPDG-5 […]

Nastavi

Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu Uslovi za korišćenje sredstava Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom. Maksimalni iznos kredita iznosi 5.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara. Kreditna sredstva će se odobravati pod […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava 1. Predmet  konkursa Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, za IV kvartal 2010. i 2011. godinu. Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini […]

Nastavi