Srbiji potrebno 26 deponija

„A.S.A.“ planira nova ulaganja u našoj zemlji Međunarodna kompanija „A.S.A.“,  koja poseduje regionalne deponije u Kikindi i u Lapovu, najavila je nova ulaganja u Srbiji. Generalni menadžer „A.S.A.“ u Srbiji Aleksander Nalepka (Alexander) rekao je da je ta firma, koja poseduje dve od pet regionalnih deponija, do sada u njih uložila oko 13 mil EUR. […]

Nastavi

Nova šansa za srpska preduzeća

EMAS III – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji se visoko vrednuje – nova šansa za srpska preduzeća EMAS (Eco Management and Audit Scheme) predstavlja dobrovoljni program za upravljanje zaštitom životne sredine, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta. Kroz EMAS III […]

Nastavi

Sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje Predloge aktivnosti međunarodne saradnje prijavljuju registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije  AP Vojvodine, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci Sekretarijata, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje. […]

Nastavi