„Intercord“ iz Subotice počeo proizvodnju kanalizacionih cevi od reciklirane plastike

Vesti

Subotička firma „Intercord“, poznata po organizovanom prikupljanju plastike i drugih sekundarnih sirovina, počela je 8. oktobra probnu proizvodnju kanalizacionih cevi od materijala koji se dobijaju reciklažom plastike.

Godišnje se u pogonima ove firme preradi oko 4.000 tona plastike, a granulat dobijen reciklažom se do sada prodavao firmama koje su ga prerađivale u finalne proizvode.

Nadležni u „Intercord“ kažu da je, nakon postavljanja nove opreme, počela probna proizvodnja plastičnih kanalizacionih cevi. U toku je i investiranje u opremu za proizvodnju građevinske folije od reciklažne plastike.