Konkurs za finansiranje medijske kampanje

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Poziv na konkurs za finansiranje medijske kampanje Pozivaju se agencije, kompanije i organizacije da podnesu predloge za kreativno rešenje i implementaciju dve medijske kampanje čiji je cilj: Promocija tolerancije i prevencija diskriminacije u Republici Srbiji Integracija Roma i ostalih nacionalnih manjina u Republici Srbiji Potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: […]

Nastavi

Konkurs „Prva šansa“

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Konkurs za realizaciju stručnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih Program zapošljavanja mladih „Prva šansa 2010” Program zapošljavanja mladih „PRVA ŠANSA” podrazumeva volontersku praksu u trajanju od tri meseca i zasnivanje radnog odnosa radi stručnog osposobljavanja pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci. Učešćem u Programu poslodavac ostvaruje pravo: 1. da angažuje, radi […]

Nastavi