Konkurs "Mladi su zakon"

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA RASPISUJE How to win your girlfriend back Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da im se omogući aktivno uključivanje u proces izrade zakona i sprovođenja Nacionalne […]

Nastavi

Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Javni poziv za kandidovanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije škola i obdaništa, zdravstvenih ustanova, sportskih objekata, institucija kulture, objekata stanogradnje i drugih objekata od javnog značaja u 2010./2011. godini I KANDIDOVANJE PROJEKATA Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i Autonomna pokrajina Vojvodina preko […]

Nastavi

Poljoprivrednicima 40 mil EUR subvencionisanih kredita

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poljoprivrednicima 40 mil EUR subvencionisanih kredita Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da je do sada oko 6.300 poljoprivrednika preuzelo 40 mil EUR kratkoročnih i dugoročnih subvencionisanih kredita. Kako se navodi u saopštenju, u okviru kreditne podrške poljoprivredi koju provodi Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa poslovnim bankama, do sada je osam banaka odobrilo dugoročne […]

Nastavi