Konkursi za jedinice lokalne samouprave

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Konkursi za jedinice lokalne samouprave FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Konkursi za jedinice lokalne samouprave Upravni odbor Fonda za zaštitu životne sredine na osamnaestoj sednici održanoj dana 17.07.2009. godine doneo je odluke o raspisivanju javnih konkursa, i to. 1. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne […]

Nastavi

Dodela sredstava crkvama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Dodela sredstava crkvama II  Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za […]

Nastavi

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2009. godinu Sredstva u iznosu od 5.350.000,00 (slovima: petmilionatristopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na […]

Nastavi