Pro Helvecija Beograd

Švajcarski program za kulturu Srbija, Pro Helvecija Beograd Pro Helvecija Beograd Švajcarski program za kulturu Jugoistočna Evropa i Ukrajina, koji Švajcarski umetnički savet PRO HELVETIA realizuje skladu sa mandatom dobijenim od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), ulazi u svoju novu i završnu fazu počev od 1. januara 2008. godine. Program će od […]

Nastavi

Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

Međunarodni centar Ulof Palme Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu “The Ulof Palme International Center” Naziv programa Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu Cilj programa/projekta Građani učestvuju u procesu odlučivanja: Organizacije civilnog društva i lokalne uprave koji mogu u potpunosti da iskoriste proces pristupanja EU i da u njemu učestvuju Oblast podrške Demokratizacija Geografska oblast Republika Srbija Ko može da […]

Nastavi

Fond za žene Ujedinjenih nacija

UNIFEM Fond za žene Ujedinjenih nacija Naziv programa Odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava Unapređenje ženskih prava za demokratsko upravljanje i mir u jugoistočnoj Evropi Cilj programa/projekta Cilj je da se osigura odgovarajuće uključivanje žena u razvojnim aktivnostima kroz obezbeđivanje podrške za inovativne i eksperimentalne aktivnosti koje koriste ženama Oblast podrške Osnažiti posvećenost, kapacitet i […]

Nastavi